Information Security Professional

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Information Technology

  software Developer

  Rogaland, Norway
  Participate as software developer in Company’s Real Time Drilling DevOps team Contribute in creation of functional and implementation
 • Information Technology

  Spotfire Service

  Rogaland, Norway
  • Provide Spotfire development • Enhanced user support • Best practices • Training • Analytics and visualization techniques • Security

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Information Security Professional

Arbeidssted: Stavanger

Start dato: 01.04.2019 - 31.12.2019

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

• Bidra i prosjekt for Informasjonssikkerhets-forbedring og i avdeling for Informasjonssikkerhet

• Jobbe med IT, driftsleverandør og andre leverandørers drift- og sikkerhetspersonell

• Sikre kvalitet på Informasjonssikkerhet i implementering og forbedring av digitale løsninger

• Bidra med kunnskap og råd til planlagte sikkerhetskontroller og IT-tekniske løsninger

• Bidra til at IT løsningene har en leveransekvalitet som ivaretar viktige aspekter som konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet, samt at disse etterlever lover og forskrifter og som er pålagt selskapet

• Beskrive tekniske krav og tiltak som skal hensynstas i innføring eller endring av løsninger/systemer

• Kvalitetssikre løsningsforslag fra våre leverandører gjennom evalueringsprosesser og designmøter

• Påse at anskaffelser følger avtalt design, tekniske valg og oppfyller kommuniserte krav

Requirements

Utdannelse:

• Høyskole/Universitet

Erfaring:

• Minimum 5-10 års erfaring innen IT- og Informasjonssikkerhet

• Erfaring med

o Informasjonssikkerhet som konsulent/spesialist/løsningsarkitekt

o styring av informasjonssikkerhet i komplekse driftsmiljøer

o Informasjonssikkerhet i Hybride driftsmiljø

o rammeverk for informasjonssikkerhet som ISO27001/2, NIST, eller tilsvarende

o gjennomføring av multifaglige forbedringsprosjekt innen Informasjonssikkerhet

Personlige egenskaper:

• Må evne både å være selvgående og kunne drive aktiviteter til ferdigstillelse

• Må fungere godt i en gruppe, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier

• Godt over gjennomsnittlige evner i Norsk og Engelsk, skriftlig og muntlig

• Gode kommunikasjonsevner og evne til å diskutere med teknisk miljø, samt leverandører

• Må utvise en strukturert tilnærming på oppgaver på nivå med erfaring, som teknisk koordinator og kvalitetssikrer av de krav Informasjonssikkerhet stiller til IT løsninger

• Må kunne raskt opparbeide seg en konseptuell forståelse for IT løsninger

• Må ha evnen til å arbeide og planlegge langsiktig og systematisk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 383

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2019-03-19 12:00:00
Rogaland, Norway
Information Technology