Ingeniør/Feltingeniør inspeksjon

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Project Management

  Prosjektleder

  Rogaland, Norway
  Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje. Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Ingeniør/Feltingeniør inspeksjon

Arbeidssted: Bergen

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Company information

Vi er på jakt etter flere kandidater som har erfaring fra inspeksjonsmiljøet. Vi ser etter flere roller:

• Feltingeniører som har erfaring fra ultralydinspeksjon offshore, subsea eller på landbaserte anlegg

• Prosjektingeniører med erfaring fra inspeksjonsprosjekter.

• Prosjektledere

• Verkstedpersonell som har erfaring med sammenstilling, service og feilsøking på pigger og subsea inspeksjonstool)

Description

Vi tilbyr:

 • Langvarig oppdrag med gode og ryddige betingsler.

Requirements

 • Relevant utdannelses – fagbrev, tekniker eller Bachelor
 • Erfaring med rørinspeksjon er ønskelig.
 • Vi ser etter kandidater med stor arbeidskapasitet og arbeidsvilje.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 562

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ole Martin Farsethås
ole.martin.farsethas@dovregroup.com

Closing date

2019-12-05 12:00:00
Hordaland, Norway
Project Management