Innkjøpsrådgiver


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Innkjøpsrådgiver

Arbeidssted: Stavanger

Oppstart: ASAP

Varighet: 2 år med mulighet for opsjon 1+1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i god tid før sluttdato.

Description

 • Planlegge anskaffelsesprosesser, og bidra aktivt til utforming av konkurransegrunnlag i samarbeid med rådgiverne og prosjektteamet.
 • Kvalitetssikring av alle anskaffelsesdokumenter.
 • Kunngjøring av konkurranser via konkurransegjennomføringsverktøyet Mercell på Doffin/TED
 • Besvare spørsmål til konkurransene i samarbeid med evalueringsteamet. Legge ut svar på spørsmål, endringer og suppleringer underveis i tilbudsfasen
 • Gjennomføre forhandlinger og skrive referat
 • Evaluering av anskaffelsesprosesser
 • Anskaffelsesfaglig rådgivning

I tillegg vil følgende ansvarsområder være relevante:

 • Innsynsbegjæringer
 • Følge opp eventuelle klageprosesser

Requirements

 • Det kreves at rådgiveren har utdannelse på mastergradsnivå og har minimum 3 års dokumentert erfaring med arbeid med offentlige anskaffelser.
 • Kandidater med minimum bachelor-utdannelse og lang dokumentert erfaring innen offentlige anskaffelser vil også bli vurdert.
 • Det stilles krav til at rådgiveren arbeider selvstendig, effektivt og strukturert, har god juridisk forståelse, gode samarbeidsevner og gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

19 855

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Christine Skodvin
christine.skodvin@dovregroup.com

Closing date

2019-01-09 12:00:00
Rogaland, Norway
Procurement/ Supply Chain

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Procurement/ Supply Chain

  Document controller, senior

  Rogaland, Norway
  Monitor, secure and follow up documentation and deliverables and retention of all relevant Project Management documents, decisions and changes within
 • Procurement/ Supply Chain

  Buyer

  Rogaland, Norway
  Responsible to perform procurement of goods, materials and services according to internal procurement procedures. Responsible to use all relevant and