Installasjons- og Material koordinator Onshore

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Installasjons- og Material koordinator Onshore 

Arbeidssted: Bergen

Start dato: 01.04.2019 

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Koordinere materialer, verktøy og utstyr nødvendig ifb. med arbeidet. Bidra til
 • god fremdrift på levering av material og verktøy i forkant av installasjonsstart, samarbeide proaktivt med organisasjonen.
 • Oppfølging Prosjektmateriell
 • Følge opp registrering av behov overfor Engineering
 • Følge opp rekvisisjon- og PO-status overfor Innkjøp
 • Oppfølging Fabrikasjon
 • Undersøke tilgjengelig prefab materiell ved behov
 • Følge opp rekvisisjon- og PO-status overfor Innkjøp ved behov
 • Følge opp at prefab-verksted gjør uttak av materiell i IFS («issue» materiell)
 • Koordinere forsendelse av fabrikasjon: bestille lastebærer, lage
 • transportordre, bestille og følge opp transport, melde inn forsendelse til base.
 • Støtte mot offshore personell
 • Følge opp at Verktøypool (VP) tar aksjon på verktøybestillinger gjort av
 • offshore personell
 • Følge opp at offshore personell tar mottak på transportordre
 • Følge opp at offshore personell gjør uttak av materiell i IFS («issue» materiell)
 • Følge opp retur av verktøy, materiell og eksternt leieutstyr. Informere VP,
 • lager Stord eller Innkjøp om status på retur
 • Generell
 • Bestille transport fra underleverandører til vårt lager eller direkte til base, eller
 • mellom fabrikasjonsverksteder
 • Innhente cargonummer for sending med helikopter
 • Mottak av Innkjøpsordrer (PO)
 • Utreise offshore ved behov
 • Stillingen krever samarbeide med; Engineering, Innkjøp, Installasjonsleder Onshore, Installasjonsleder Offshore, Sveiseingeniør/ Prefab-Koordinator, Prosjektledelse.

Requirements

Qualifications

 • Fagbrev
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.
 • Min. 5 års relevant erfaring innen logistikk eller installasjon er ønsket.

Education level

 • Vocational upper secondary school

Personal qualities

 • Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker
 • Målrettet og systematisk
 • God faglig og tverrfagligforståelse
 • Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker
 • Åpen til sinns og analytisk av legning
 • Language; Norwegian

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 390

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Cato Helle
cato.helle@dovregroup.com

Closing date

2019-03-29 12:00:00
Hordaland, Norway
Logistics