Installasjonskoordinator - elektrofag

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract positions: Installasjonskoordinator - elektrofag 

Work Location: Bergen

Startup: ASAP 

Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time

Description

• Utarbeide metodedokument som beskriver installasjonsfilosofi, metoder og sekvenser for oppdraget/prosjektet

• Sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse

• Riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for optimal installasjon

• Utarbeide beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter

• Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon og skape et godt samarbeid for gjennomføring av de valgte løsninger

• Samarbeid med kundens driftsorganisasjon offshore og engineering for å finne gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer

• Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige

• Etablere grunnlag for plansekvenser

• Utarbeide installasjonsfilosofi og metoder for oppdrag/prosjekt

• Assistere installasjonsleder land med metodestøtte for installasjonene

• Grunnlag til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner

Requirements

Qualifications

• 2 - 3 års utdanning på høyskolenivå innenfor relevant fagretning (elektro)

• Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning

• 5 års relevant erfaring innen prosjektering/installasjon og overlevering i prosjekter

• Erfaring innen metoder og filosofier for installasjon og systemutprøving

• Elektro gruppe L som grunnkompetanse

• Kjennskap til SAP

• 3 – 4 års fartstid offshore


Personal qualities

• Gode evner til å motivere og kommunisere med andre mennesker

• Målrettet og systematisk

• God faglig og tverrfagligforståelse

• Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder, skriftlig og muntlig

• Åpen til sinns og analytisk av legning

• Lokal i Bergen

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 861

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
cato.helle
cato.helle@dovregroup.com

Closing date

2020-10-29 12:00:00
Vestland, Norway
Electro-Mechanical