Instrument Koordinator

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Instrument Koordinator

Arbeidssted: Brevik

Start dato: 01.08.2019 - 31.05.2020

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

• Utarbeide en plan i samarbeid med instrument disiplinen og prosjektets planlegger.

• Følge opp planen mot disiplinen og påse at denne blir fulgt

• Sette opp/vurdere/prioritere nye oppgaver mtp plan

• Følge opp plan/leveranser mot veftet

Requirements

• Fremoverlent og proaktiv

• Kunne tørre å si i fra

• Kunne følge oppsatt plan

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 980

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Trine Nilsen 
trine.nilsen@dovregroup.com

Closing date

2019-08-09 12:00:00
Telemark County, Norway
Instrument