IT Analyst - Teknisk sikkerhet

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Information Technology

  IT-Prosjektleder

  Akershus Area, Norway
  Vår kunde har utarbeidet en overordnet plan for cyber- og informasjonssikkerhets aktiviteter for 2019. Prosjektleder skal ta styring av denne planen
 • Information Technology

  IM Developer

  Rogaland, Norway
  Customer represents a centre of excellence for MMO and EPCIC focus on the oil and gas market. The company specialises in contracts for all project

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som IT Analyst - Teknisk sikkerhet

Arbeidssted: Stavanger eller Trondheim

Start dato: 01.04.2019 - 31.12.2019

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

Kunde har utarbeidet en overordnet plan for cyber- og informasjonssikkerhet aktiviteter for 2019. Dette utføres som et prosjekt i 2019, med mulighet for forlengelse i 2020. Denne stillingen skal følge opp gjennomføring av del aktiviteter i planen som treffer IT. 

 • Rollens overordnede mål er å delta inn i kunden sitt sikkerhetsprogram for 2019 med en mulig forlengelse videre i 2020
 • Rollen vil bidra i et prosjektteam som kundens motpart til drifts-leverandøren og andre leverandørers sikkerhetspersonell
 • Rollen skal ha fokus på implementering og forbedring av systemtekniske sikkerhetsløsninger
 • Bidra til å bygge og forbedre tekniske sikringstiltak som skal ivaretas under daglig drift av leverandøren av IT tjenester til kunden
 • Rollen skal bidra til at IT løsningene har en leveransekvalitet som ivaretar viktige aspekter som konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet samt at disse etterlever lover og forskrifter og andre regulatorirske krav som er pålagt selskapet
 • Beskrive tekniske krav og tiltak som skal hensynstas i prosjektet og innføring av nye løsninger
 • Behovsavklaringer
 • Kvalitetssikre løsningsforslag fra våre leverandører gjennom evaluerings prosesser og designmøter
 • Påse at anskaffelser følger avtalt design, tekniske valg og oppfyller kommuniserte krav
 • Følge opp anskaffelser/leveranser fra våre leverandører slik at de effektivt drives fremover med en kjent status
 • Rollen innehar ingen operative driftsoppgaver
 • Personellsikring, fysisk sikring av lokaler og utstyr og utvikling av sikkerhetsstrategier og policies er ikke underlagt IT

Requirements

Utdannelse:

 • Høyskole/Universitet

Erfaring:

 • Minimum 5-10 års erfaring innen IT med en kombinasjon av områdene nettverkssikkerhet, brannmurteknologier og tekniske sikkerhetsløsninger
 • Erfaring innen IT som konsulent/driftstekniker/spesialist/løsningsarkitekt innen nevnte teknologier
 • Erfaring fra flere komplekse driftsmiljøer
 • Erfaring med bruk av rammeverk som ITIL, COBIT eller LEAN
 • Kurs/sertifiseringer innenfor områdene er en fordel, men ikke en forutsetning

Personlige egenskaper:

 • Leveranseorientert, kundefokusert, serviceinnstilt
 • Må evne både å være selvgående og målrettet samt en utpreget lagspiller ved behov
 • Godt over gjennomsnittlige evner i norsk og engelsk, skriftlig og muntlig
 • Gode kommunikasjonsevner. Må evne å møte sluttbrukere med et ikke IT teknisk språk samt leverandører med det motsatte
 • Må kunne utvise en strukturert tilnærming på oppgaver på nivå med erfaring som koordinator eller teknisk prosjektleder for implementering av tekniske løsninger
 • Må vise konseptuell forståelse for IT løsninger og deres formål
 • Må kunne ha en strategisk/taktisk tilnærming til oppgaver med evnen til å arbeide langsiktig og systematisk
 • Må være komfortabel med flere rapporteringsveier

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 379

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2019-04-01 12:00:00
Akershus Area, Norway
Information Technology