IT-Prosjektleder

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Information Technology

  IM Developer

  Rogaland, Norway
  Customer represents a centre of excellence for MMO and EPCIC focus on the oil and gas market. The company specialises in contracts for all project
 • Information Technology

  IT Analyst - Teknisk sikkerhet

  Akershus Area, Norway
  Kunde har utarbeidet en overordnet plan for cyber- og informasjonssikkerhet aktiviteter for 2019. Dette utføres som et prosjekt i 2019, med mulighet

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som IT-Prosjektleder

Arbeidssted: Stavanger, Oslo eller Trondheim

Start dato: 01.04.2019 - 31.12.2019

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

Vår kunde har utarbeidet en overordnet plan for cyber- og informasjonssikkerhets aktiviteter for 2019. Prosjektleder skal ta styring av denne planen i forhold til tid, kost og kvalitet.


 • Prosjektleder vil få ansvar for og oppgaver knyttet til enkeltprosjekter eller et sett av aktiviteter som skal planlegges og følges opp innenfor IKT infrastruktur og sikkerhetsdomene.
 • Ansvarlig for planlegging, styring, oppfølging og rapportering på team, leveranser og aktiviteter knyttet til anskaffelser innenfor selskapets systemportefølje
 • Lede en prosjektgruppe iht. avtalt organisering og planverk
 • Utarbeide prosjektmandat, inkludert bla. planer, estimater, prosjektorganisering, arbeidsform, informasjons deling og risikovurdering.
 • Følge opp prosjektet og prosjektleveranser ift. fremdrift, kostnader og kvalitet
 • Utarbeide statusrapporter, møtereferater og andre administrative dokumenter knyttet til planlegging og oppfølging av prosjekter
 • Rapportere prosjektet status til prosjektet styringsgruppe og til Manager IT-Projects
 • Eskalere issues og risikofaktorer iht. Selskapets styringsstruktur
 • Gjennomføre relevante kommunikasjonsaktiviteter
 • Koordinere aktiviteter mellom forretningssiden og ulike IT leverandører

Requirements

Utdannelse:

Høyskole/Universitet

Kompetanse og erfaring:

 • 5-10 års erfaring med prosjektledelse
 • Erfaring fra teknisk ledelse, systemdesign, sikkerhetskartlegging og implementering av store, komplekse og kritiske infrastrukturløsninger.
 • Erfaring med og kompetanse på utarbeidelse av arkitektur og ivaretakelse av sikkerhet i kritiske systemer
 • Erfaring med oppfølging og utbedring av identifiserte svakheter med konsekvenser for sikkerhet.
 • Erfaring med prosjektledelse knyttet til infrastruktur- og sikkerhetsløsninger
 • Erfaring med prosjektledelse av ulike systemanskaffelser (forretningsapplikasjoner) vil også være en fordel
 • Kurset og sertifisert på ITIL eller tilsvarende rammeverk er en fordel
 • Kurset og sertifisert på prosjektledelse er en fordel
 • God forståelse (sertifisering er en fordel) innenfor informasjonsarkitektur
 • God forståelse av og erfaring med IT infrastruktur fra prosjekt eller drift er en fordel
 • Erfaring med innkjøpsprosesser og økonomiprosesser er en fordel
 • Erfaring fra olje- og gassektoren og oljeapplikasjoner er en fordel.

Personlige egenskaper:

 • God forståelse for IT løsninger og deres formål
 • Målrettet og kundefokusert, god på «stakeholder management»
 • Leveranseorientert og selvgående, men også utpreget lagspiller
 • Lederegenskaper
 • Gode kommunikasjonsegenskaper og «soft skills» egenskaper
 • Beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Må like å jobbe strukturert med oppfølging
 • Må sette pris på varierte oppgaver, samt være komfortabel med flere rapporteringsveier
 • Fleksibel ift. reising

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 385

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2019-03-20 12:00:00
Akershus Area, Norway
Information Technology