Konstruksjon/metode

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Mechanical

  Konstruksjon/metode

  Rogaland, Norway
  Planlegge metode, lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys
 • Mechanical

  MC & Commissioning - hvite fag

  Rogaland, Norway
  Bidra i tidlig prosjekteringsfase med estimering av MC & Comm. arbeidsomfang i prosjekteringsfase og ferdigstillelse offshore samt plan.

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Konstruksjon/metode

Arbeidssted: Bergen

Start dato: Februar/Mars 2020

Varighet: 1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Planlegge metode, lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon
 • Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys
 • Delta aktivt i prosjekteringsfasen med fokus på konstruksjons-/installasjonsmetode
 • Levere input til tekniske rapporter
 • Verfisere relevante dokumenter/tegninger mht. konstruksjon-/installasjonsvennlighet, jobbsetting og MC
 • Utarbeide prefabrikasjons- og installasjonspakker med tilhørende estimater
 • Definere behov for verktøy og utstsyr
 • Koordinere med, samhandle og bidra med alle disipliner og prosjektleder, og samhandling med offshore

Requirements

 • Min. 3 års erfaring fra fabrikasjons- og installasjonsrelatert ingeniørarbeid
 • Solid multidisiplin forståelse og kompetanse med hovedvekt på «sorte» disipliner
 • God kunnskap om- og forståelse av hele EPCIC-verdikjeden
 • Erfaring fra offshore-arbeid
 • Fordel med fagbrev og erfaring som fagarbeider/formann
 • Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.

Språkkrav:

 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse:

 • Minimum fagbrev, helst teknisk fagskole eller høyskole

Systemverktøy:

 • Krav: MS Office, ARIS, Procosys og SAP (Equinor)

Offshore sertifikat:

 • Sterkt ønskelig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 557

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Cato Helle
cato.helle@dovregroup.com

Closing date

2019-12-06 12:00:00
Hordaland, Norway
Mechanical