Konsulent til offentlige anskaffelser

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract position: Konsulent til offentlige anskaffelser

Work Location: Oslo

Contract Period: Oppstart oktober/november, varighet 6 mnd, men mulighet for 6 mnd opsjon

Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time.

Description

 • Ansvar for å gjennomføre anskaffelser, inngå rammeavtaler, kontrakter og enkeltanskaffelser i tråd med kategoristrategi, prosesser, rutiner og gjeldende regelverk

Requirements

 • Utdanning på minimum bachelornivå innenfor relevante fag som økonomi, samfunnsfag, eller master i rettsvitenskap
 • Konsulenten skal ha god kunnskap om regelverket om offentlige anskaffelser
 • Konsulenten skal ha hatt prosesslederansvar for gjennomføring av offentlige anskaffelser innenfor administrative og eiendomrelaterte anskaffelser med erfaring med entreprisekontrakter, herunder relevante NS (bl.a. NS-8407, NS-8406, NS-8405) og SSA standarder.
 • Konsulenten skal ha god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk
 • Konsulenten skal ha plettfri vandel og kunne sikkerhetsklareres for Hemmelig
 • Konsulenten skal ha kjennskap til konkurransegjennomføringsverktøyet (KGV EU-Supply)
 • Konsulenten skal ha relevant erfaring fra planlegging, gjennomføring, forhandlinger og ledelse av andre offentlige anskaffelser og spesielt anskaffelse av ulike typer rammeavtaler, tjenesteavtaler og/eller varekjøp innenfor administrative- og eiendomsrealterte anskaffelser
 • Konsulenten bør være tilgjengelig fra slutten av oktober/begynnelsen av november 2020.
 • Konsulenten bør være løsningsorientert, samt inngi tillit og bygge raskt gode relasjoner til de konsulenten skal jobbe sammen med
 • Konsulenten bør ha god gjennomføringsevne også i en hektisk hverdag

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 715

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Christine Skodvin
christine.skodvin@dovregroup.com

Closing date

2020-10-06 12:00:00
Oslo, Norway
Procurement/ Supply Chain