kontraktsrådgiver

Share with

Haven't found what you are looking for?

  • Procurement/ Supply Chain

    Procurement IIBA Analyst

    Ontario, Canada
    Were looking for an IIBA (Inuit Impact and Benefit Agreement) Analyst to join its Procurement group. Reporting to the Chief Procurement Officer, the

Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract positions: Kontraktsrådgiver

Work Location: Oslo

Start date: September 2020

Duration: 12 mnd. + opsjon 12 + 12 mnd.

Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time.

Description

Vi har behov for innleie av seniorressurser med mye erfaring fra gjennomføring av anskaffelser.

Følgende MÅ være oppfylt:

Ressursen kunne delta i og lede relevant anskaffelse uavhengig av samlet omfang. Rett person vil lede og gjennomføre anskaffelsen Det omfatter bl.a. lede og koordinere anskaffelsen og evaluering av tilbud. Anskaffelsesprosedyre vil være konkurranse med forhandling. Gjennomføring av forhandlinger samt etablering av evalueringsverktøy og prosedyrer, oppfølging av evalueringsarbeidet mm.

Hovedoppgaver som skal utføres:

• Teamledelse / prosessledelse: styre fremdrift, rapportering, lede tverrfaglig team / prosjekter og generell prosjektledelse.

• Gjennomføring av anskaffelsesprosess: Regelverk for offentlige anskaffelser, utarbeidelse av konkurransegrunnlag og kvalifikasjoner, tilbudsevaluering, kontraktsforhandlinger, kontrakt på prototyper, kontraktsoppfølging, kontrakter og rammeavtaler, suksesskriterier for kontrakter og rammeavtaler.

• Relevante produktområder: Administrative produkter, tjenestekontrakter, maskindeler og verkstedutstyr, prosjekteringskontrakter, entreprisekontrakter bygg og anlegg, entreprisekontrakter.

• Annet: Kjennskap til standard kontraktsmaler, erfaring fra komplekse organisasjoner med sterkt fagmiljø.

Oppsummering av aktuelle oppgaver:

• Lede og koordinere anskaffelsesprosesser,

• Sluttføre konkurransegrunnlag og kontraktsdokumenter

• Lede og koordinere tverrfaglig anskaffelsesteam og evaluering av tilbud. Anskaffelsesprosedyre vil normalt være konkurranse med forhandling.

• Delta i forhandlingsmøter

• Bistå med etablering av evalueringsverktøy og prosedyrer, oppfølging av evalueringsarbeidet mm.

• Kontraktsoppfølging

I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Requirements

Kompetansekrav:

 lang og relevant erfaring kan kompensere for krav til utdannelse

• Utdannelse: Universitet/høyskole, minimum bachelornivå

• Minimum 10 års relevant erfaring fra ledelse av store komplekse anskaffelser

• Erfaring innen utarbeidelse av konkurransegrunnlag

• Erfaring med anskaffelsesprosesser, evaluering og forhandlinger

• Kunnskap om NTK

• Kunnskap om offentlige anskaffelser

• Erfaring med oppfølging av totalentrepriser er en fordel

• Personlig egnethet vil bli vektlagt

• Krav til språk: Norsk flytende, samt beherske engelsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 583

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2020-08-14 12:00:00
Oslo, Norway
Procurement/ Supply Chain