Kontraktsrådgiver

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Project Management

  Prosjektleder

  Rogaland, Norway
  • Prosjektleder vil få ansvar for og oppgaver knyttet til enkeltprosjekter eller et sett av aktiviteter som skal planlegges og følges opp
 • Project Management

  Rådgiver offentlige anskaffelser

  Rogaland, Norway
  Rådgiver anskaffelser/jurist vil ha følgende ansvar og arbeidsoppgaver: Planlegge anskaffelsesprosesser, og bidra aktivt til utforming av

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Kontraktsrådgiver


Arbeidssted: Oslo

Start dato:  Snarest mulig, og senest 15.09.2019

Varighet: 30.09. 2020, med opsjon på forlengelse 1+1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Anskaffelsesprosesser. Planlegging, gjennomføring og oppfølging av alle typer anskaffelser og kontrakter i tildelt prosjekt, herunder fastsette kontrakts- og innkjøpsstrategier, samt utarbeidelse av konkurransegrunnlag, kontraktsdokumenter og kunngjøringer/utsendelse i KGV mm. 
 • Bistå og/eller lede og koordinere tilbudsprosess 
 • Bistand til prosjektleder med oppfølging av avtaler og leveranser, herunder håndtering av endringer og andre krav, håndtering av tvister/uenighet
 • Følge opp innkjøps- og kontraktsstrategier
 • Oppfølgning av kontrakt

Requirements

 • Relevant utdannelse innen teknikk/tekniske fag/merkantile fag og eventuelt juss i fagkretsen
 • God erfaring med kontraktsinngåelse/- oppfølging av komplekse infrastrukturkontrakter el.
 • God kompetanse innen offentlige anskaffelser
 • Kjenne sentrale norske standarder, som NS 8405 og NS 8407 og gjerne NS 8401-8404.
 • Det er ønskelig med erfaring både fra enhetspriskontrakter og utførelsesentrepriser, samt erfaring med gjennomføring av konkurranse med forhandling. 
 • Kjennskap til innkjøpsregler for forsyningssektoren er også en fordel.
 • Det vil også telle positiv dersom tilbudte ressurs har erfaring eller kjennskap til samspillskontrakter og ulike anskaffelsesprosedyrer utover åpen og forhandlet konkurranse, f.eks. konkurransepreget dialog eller best value procurement (BVP).
 • Erfaring med konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) er en fordel. Kunden benytter EU-supply (opplæring kan gis)
 • Må kunne kommunisere godt på norsk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 001

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Steven Richardson
steven.richardson@dovregroup.com

Closing date

2019-08-06 12:00:00
Oslo, Norway
Project Management