Kvalitetsansvarlig

Share with

Haven't found what you are looking for?

  • Quality Assurance

    QA QC Leader

    Netherlands
    Review contractor QAQC plans and define an in-house review plan. Define QAQC responsibilities.  Develop quality procedures Complete and keep

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Kvalitetsansvarlig

Arbeidssted: Oslo

Start dato: Snarest. Seneste mulige oppstart. 1. september 2019

Periode slutt: 31.03.2020, med mulighet for forlengelse og eventuelt opp/nedtrapping i perioder.

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

• Ivareta rollen som Kvalitetsansvarlig i utbyggingsprosjekter

• Følge opp, veilede og fasilitere etterlevelse av styringssystemet i prosjekter

• Følge opp Entreprenørs kvalitetsplan

• Utføre revisjoner og stikkprøver

• Følge opp at test og kontrollplaner utarbeides, kvalitetssikres og gjennomføres

• Avviksoppfølging

• Dokumentere erfaringer og bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og maler for prosjektgjennomføring.

• Fasilitere interessentanalyse, grensesnittsanalyse, usikkerhetsanalyse, faseoverganger, erfaringsinnsamling, mv.

Requirements

• Relevant høyere utdanning, gjerne på ingeniør eller masternivå.

• Relevant arbeidserfaring innen infrastruktur og/eller bygg og anlegg

• Erfaring fra arbeid med styringssystem og revisjoner

• Flytende i muntlig og skriftlig norsk..

Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid i jernbane eller sporrelaterte prosjekter, samt kjennskap til det regelverket som kunden er underlagt.

Personlig egenskap:

• Gode samarbeidsevner

• Positiv og i stand til å samarbeide med ulike mennesker og må oppleves som trygg, omgjengelig og tillitsskapende

• Evne til å være selvstendig og være tilpasningsdyktig.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 981

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
David Rudden 
david.rudden@dovregroup.com

Closing date

2019-08-05 12:00:00
Oslo, Norway
Quality Assurance