Kvalitetsansvarlig, utbyggingsprosjekter

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Kvalitetsansvarlig, utbyggingsprosjekter

Arbeidssted: Oslo, Tøyen

Start dato:  snarest, senest mai 2019

Omfang: Oppdraget er inntil 100% stilling frem til 31.06.2021. med mulighet for forlengelse og eventuelt opp/nedtrapping i perioder. 

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

• Ivareta rollen som Kvalitetsansvarlig i utbyggingsprosjekter.

• Følge opp, veilede og fasilitere etterlevelse av styringssystemet i prosjekter

• Følge opp Entreprenørs kvalitetsplan

• Utføre revisjoner og stikkprøver

• Følge opp at test- og kontrollplaner utarbeides, kvalitetssikres og gjennomføres

• Avviksoppfølging

• Dokumentere erfaringer og bidra til kontinuerlig forbedring av rutiner og maler for prosjektgjennomføring.

• Fasilitere interessentanalyse, grensesnittsanalyse, usikkerhetsanalyse, faseoverganger, erfaringsinnsamling, mv.

Requirements

Krav:

• Relevant høyere utdanning, gjerne på ingeniør- eller masternivå.

• Relevant arbeidserfaring fra kvalitetsarbeid, primært innen infrastruktur og/eller bygg og anlegg, andre bransjer er også interessant

• Erfaring fra arbeid med styringssystem og revisjoner

• Flytende i muntlig og skriftlig norsk.

Personlige egenskaper:

• Ryddig, strukturert og nøyaktig arbeidsstil.

• Tenke helhetlig og se sammenhenger.

• Samvittighetsfull.

• Initiativrik og selvgående.

• Løsningsorientert.

• Evne til å bygge gode relasjoner og samarbeide på tvers av ulike prosjekter og avdelinger.

• Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid i jernbane eller sporrelaterte prosjekter, samt kjennskap til det regelverket kunden er underlagt.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 526

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde 
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2019-04-24 12:00:00
Oslo, Norway
HSEQ