LCI koordinator

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group Energy har ledig stilling som LCI koordinator

Arbeidssted: Bergen eller Stavanger

Start dato: 17.08.2020

Varighet: 1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Company information

.

Description

 • Verifisere og levere LCI-leveranse og LCI-innsamling fra oppdragsgiver til kunde, og mellom oppdragsgiver og utstyrsleverandører/underkontraktører ihht. prosedyrer og kundekrav.
 • Koordinering av LCI-leveransene før endelig overlevering til kunde til i kundesystem og sikre dataflyt mellom prosjekteringsregisteret og kundens systemer.
 • Dokumentstyring for prosjekterings- og leverandørdokumentasjon.
 • Oppdatering av interne og eksterne prosjektrelaterte databaser.
 • Sikre at prosjektrelaterte prosedyrer og kunders krav til dokumentstyring blir fulgt.

Requirements

Språkkrav:

 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse:

 • Høyskole eller universitet gjerne innenfor teknisk fag

Kompetanse og erfaring:

 • Min. 3 års erfaring som LCI ingeniør/koordinator for modifikasjonsprosjekter, helst med Equinor som kunde.
 • Solid erfaring fra dokumentstyringssystemer og dokumenthåndtering.
 • God multidisiplin forståelse, og forståelse av teknisk dokumentasjon.
 • Ønskelig med god kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 591

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Nilsen, Trine
trine.nilsen@dovregroup.com

Closing date

2020-08-10 12:00:00
Vestland, Norway
LCI (Life Cycle Information)