Leveranseansvarlig

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Information Technology

  Prosjekt- og endringsleder

  Oslo, Norway
  Arbeidsoppgaver • Sørge for kontinuerlig utvikling av teamets kunnskap og kompetanse på Microsoft 365, herunder sørge for kontinuerlig
 • Information Technology

  Senior SAP konsulent

  Oslo, Norway
  Beskrivelse Programmering av software og rådgivning Utvikling av kundespesifisert programvare Utvikling av programvare Programvarerelaterte

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Leveranseansvarlig

Arbeidssted: Oslo

Start dato: 01.06.2020 - 31.12.2020, med mulig forlengelse inntil 3 år.

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er vår frist for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før søknadsfristen.

Description

De prioriterte oppgavene er bistand til:

 • Helhetlig styring og planlegging av arbeidet med å flytte forvaltning fra kildesystem til SAP
 • Risikostyring i et teknisk og forvaltningsmessig perspektiv i dimensjonene materiellsikkerhet og –tilgjengelighet
 • Utvikling av effektiv forvaltning av materiellsystemer i SAP ERP-system
 • Etablering av styringsmodell og leveranseregime for arbeidet med flytting fra kildesystem til SAP
 • Koordinering av leveransearbeid på tvers av organistoriske skillelinjer samt mellom ulike etater
 • Andre oppgaver pålagt av arbeidsleder

Requirements

Absolutte krav:

 • Konsulenten skal ha kompetanse om og minimum 2 års erfaring med helhetlig leveransestyring og planlegging av konverterings- og innføringsarbeid knyttet til komplekse materiellsystemer fra kildesystem til SAP.
 • Konsulenten skal ha kompetanse om og minimum 2 års erfaring med risikostyring av innføringsløp i dimensjonene materiellsikkerhet og materielltilgjengelighet
 • Konsulenten skal ha kompetanse om og minimum 2 års erfaring med prosesser for godkjenning av tekniske og forvaltningsmessige forhold.
 • Konsulenten skal ha kompetanse om og erfaring med forvaltning i SAP ERP-system.
 • Konsulenten skal ha kompetanse om og erfaring med verktøy for prosjekt- og risikostyring

Øvrige krav:

 • Konsulenten bør ha erfaring med koordinering av leveransearbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer, samt mellom ulike etater.
 • Konsulenten bør ha erfaring med PRINSIX prosjektmodell og ITIL rammeverk

Språkkrav:

 • Konsulenten skal kunne kommunisere (skriftlig og muntlig) på et skandinavisk (norsk, svensk, dansk) språk. Med å kommunisere menes at konsulenten må kunne føre faglige samtaler og utarbeide dokumenter med prosjektets spesifikke terminologi på norsk, svensk og/eller dansk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 362

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2020-05-25 12:00:00
Oslo, Norway
Information Technology