Maintenance Engineer, Senior

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Maintenance Engineer, Senior 

Arbeidssted: Stavanger

Start dato: 01.10.2019 - 30.09.2020

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Kandidaten vil blant annet jobbe mot følgende utstyr;
 • Sporveksel
 • Sporfelt
 • Jordingsfeil

Requirements

Qualifications

 • Elektro/mekanisk bakgrunn
 • Fokus på kontinuerlig forbedringsprosesser for drift og vedlikehold
 • Kunnskap innen vedlikeholdsstyring (vedlikeholdssløyfen)
 • Kompetanse og erfaring fra vedlikeholdsanalyser (RCM og FMECA)
 • Evne til å bruke verktøy for dataanalyse av vedlikehold og tilstandsovervåkning
 • Evne til å analysere data og preventiv vedlikehold
 • Evne til å holde presentasjon og gi opplæring til drift
 • Evne til å kommunisere mellom prosjekt og drift
 • Tilrettelegge og fasilitere funn før de inntreffer
 • Erfaring fra eller kjennskap til vedlikeholdsystem (Maximo er foretrukket)

Personal qualities

 • Beherske norsk, både muntlig og skriftlig
 • Selvgående og proaktiv
 • Fasilitere, gjennomføre og lede presentasjoner for kunde og andre involverte
 • Erfaring fra drift og prosjekt
 • Kundeorientert og relasjonsbyggende

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 127

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Olav Halvorsen
olav.halvorsen@dovregroup.com

Closing date

2019-09-01 12:00:00
Rogaland, Norway
Mechanical