MC & Commissioning - sorte fag

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Mechanical

  Konstruksjon/metode

  Hordaland, Norway
  Planlegge metode, lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys
 • Mechanical

  Konstruksjon/metode

  Rogaland, Norway
  Planlegge metode, lage installasjonsbeskrivelse og klargjøre systemer for installasjon Utføre ingeniøroppgaver i kundesystemer som SAP og ProCoSys

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som MC & Commissioning - sorte fag

Arbeidssted: Stavanger

Start dato: Snarest 

Varighet: 1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Bidra i tidlig prosjekteringsfase med estimering av MC & Comm. arbeidsomfang i prosjekteringsfase og ferdigstillelse offshore samt plan.
 • Selvstendig planlegge MC- og commissioningaktiviteter.
 • Delta tidlig i engineeringfasen og være med på å sette opp plan.
 • Delta aktivt i alle engineeringfaser og FAT/SAT.
 • Levere input til tekniske rapporter.
 • Verifisere dokumenter/tegninger som er relvante for MC og commissioning.
 • Utarbeide commissioningprosedyrer og overlevere ihht til kundens krav og prosedyrer.
 • Koordinere med, samhandle og bidra med alle disipliner og prosjektleder internt i prosjekt samt med kunde, og tett oppfølging og samhandling med offshore.

Requirements

 • Min. 3 års erfaring fra ferdigstillelse/commissioning/systemtesting og utprøving.
 • Forståelse for helheten i prosjektleveransene og evne å dele opp leveransene i mindre aktiviteter.
 • Erfaring fra ingeniørarbeid og jobbe intergrert med prosjektorganisasjon.
 • Solid kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk.

Språkkrav:

 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse:

 • Minimum fagbrev, helst teknisk fagskole eller høyskole

Systemverktøy: Krav:

 • Ønskelig: MS Office, ARIS, Procosys og SAP (Equinor)

Offshore sertifikat:

 • Ja

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 555

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Trine Nilsen
trine.nilsen@dovregroup.com

Closing date

2019-12-06 12:00:00
Rogaland, Norway
Mechanical