OPERASJONSPLANLEGGER

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Operasjonsplanlegger

Arbeidssted: Stjørdal

Start dato: 15.08.2019 - 15.06.2020

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

Stillingen er operasjonsplanlegger. Rollen innebærer å administrere og oppdatere ulike planer (langsiktig hovedplan (1-6 år), operasjonsplan (0-90 dager) og- Etablere og vedlikeholde av planer i Safran Projects  Sørge for utarbeidelse av planer  Fasilitering av planmøter med relevante aktører inn mot installasjonene  Kvalitetssikring av input til plan og risikostyring  Koordinering mellom involverte aktører  Bidra til implementering, brukerstøtte og vedlikehold av felles planstruktur/-hierarki og planverktøy/datasystemer - Bidra til utvikling av beste praksis innen planlegging og vedlikeholdsstyring, herunder evaluering av plangjennomføring i samarbeid med driftsorganisasjonen offshore arbeidsordreplan (0-4 uker)) for installasjonene.

Requirements

  • - Gode kommunikasjonsevner (på norsk) - Erfaring med Safran Projects - Erfaring med SAP - Ønsker personell med minimum bachlorgrad - Herlst med erfaring fra olje og gassindustrien

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

20 972

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Trine Nilsen
trine.nilsen@dovregroup.com

Closing date

2019-08-05 12:00:00
Trøndelag fylke, Norway
Project Management