Pakkeingeniør Mekanisk

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract position: Pakkeingeniør Mekanisk

Work Location: Sandefjord

Planned Start Date : ASAP

Planned End Date : 2 års varighet

Applications will be processed and continuously evaluated.

Description

- Utarbeidelse av tekniske rekvisisjoner inkl. utkast til dokumentliste (SIRL).

- Delta på BCM (Bid Clarification Meeting), avklare tekniske saker/spørsmål og nedfelle resultatet i den tekniske delen av evalueringsrapporten.

- Organisere og delta på ”kick-off” i samarbeid med ansvarlig innkjøper.

- Sørge for at teknisk rekvisisjon er oppdatert før utsendelse av bestilling til leverandør.

- Etablere distribusjonsliste for dokumentasjon i samarbeid med disiplinledere/ pakkekoordinator.

- Sørge for at leverandørens innsendelsesdatoer for avtalt dokumentliste (SMIR) er iht. til prosjektets planer også mhp. krav til levering av LCI samt installasjon.

- Planlegge oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med innkjøpsavd., MC og QA og nedfelle møtene i verifikasjonsplan sammen med innkjøpsavd.

- Sørge for at nødvendig MC-aktiviteter er inkludert i verifikasjonsplanen og at leverandøren har tilstrekkelig kunnskap om kundens krav til MC-rapportering.

- Varsle og gjennomføre oppfølgingsmøter hos leverandørene sammen med kundens representant og rapportere resultatet i verifikasjonsrapport.

- Deltakelse i relevante kontroller og tester (FAT) hos leverandør iht. verifikasjonsplanen.

- Sørge for at leverandøren utfører spesifiserte preserveringsaktiviteter før leveranse/forsendelse.

- Sørge for at dokumenter i SMIR mottas i rett tid fra leverandør, blir returnert innen tidfrist og er kommentert også av andre relevante disipliner, inntil alle dokumenter er godkjent.

- Sørge for at sluttdokumentasjon blir levert samt kvalitetssjekke at denne oppfyller kundens krav.

- Rapportere fremdrift pr. innkjøpspakke ved hvert besøk hos leverandør.

- Informere og registerere potensielle tekniske avvik iht. prosedyre.

- Sørge for at evt. endringsarbeider, både hos leverandør og egne, blir flagget og registert.

- Oppdatere kundens databaser som SAP og ProCoSys, for sin disiplin iht. til relevante prosedyrer.

- Sørge for at FCP/DEP-ansvarlige får nødvendig informasjon og dokumentasjon for installering av utstyret og til rett tid iht. baseline plan.

- Delta i disiplinmøter og andre relevante møter etter behov.

Requirements

Utdanningskrav:

- Høyskole eller universitet

Erfaringskrav:

- Teknisk kunnskap til typiske leveranser i disiplinen. Kjennskap til rutiner i et EPCI/MMO-prosjekt

Spesielle krav:

- Minst 5 års relevant erfaring og god forståelse for pakkeinnkjøp i større prosjekter

Experience with the following equipment is an advantage:

- Chemical injection equipment

- Separator internals

- Pull-in winch incl. certification

Additional requirements:

- Experience with Equinor technical requirements

- Norwegian writing

- Experience with preparing documentation for work orders

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 728

Information

Contact: Mona Høitomt
Mona.Hoitomt@dovregroup.com

Closing date

2020-09-30 12:00:00
Vestfold og Telemark, Norway
Mechanical