Planlegger


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Planlegger

Arbeidssted: Husnes

Oppstart: fra september 2018 til høsten 2020.

Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in the due time.

Company information

.

Description

- Oppgaver - Generell planlegging:

o Oppdatere/følge opp master schedule

o Oppdatere/følge opp innkjøpsplan (PMP)

o Oppdatere detailed potline installation schedule

- Oppgaver - Nye kontrakter:

o Følge opp/evaluere tilbakemelding ifm. prekvalifisering av kontraktører for ulike innkjøpspakker

o Gi input til/oppdatere ITT-dokumenter for ulike innkjøpspakker (appendix C og D, instructions to tenderer)

o Følge opp/evaluere tilbud for ulike innkjøpspakker

o Gi input til/oppdatere kontraktsdokumenter etter evaluering for ulike innkjøpspakker (appendix C og D)

o Gjennomgang/evaluering av baselineplaner, rapportering og rutiner med kontraktører etter kontraktinngåelse

- Oppgaver - Månedsrapportering:

o Følge opp/oppdatere riskregister i PIMS pr månedscutoff

o Oppdatere progress i dokumentliste DG3-DG4 pr månedscutoff

o Oppdatere/rapportere progress i master schedule pr månedscutoff

o Presentere status i månedlig prosjektmøte

Requirements

Planlegger må ha god kjennskap til Safran, MS project, Excel.

Utdanning minimum tre år høyskole eller universitet og ha relevant erfaring, helst fra industriprosjekter.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

19 184

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Christine Skodvin
christine.skodvin@dovregroup.com

Closing date

2018-08-13 12:00:00
Hordaland, Norway
Project Management

Share with

Haven't found what you are looking for?

  • Project Management

    Prosjektcontroller

    Oslo, Norway
    Økonomisk oppfølging av et eller flere prosjekter Utarbeidelse og oppfølging av budsjett og prognose Vedlikeholde prosjektinformasjon i