Project Manager

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Project Manager 

Arbeidssted: Kjeller - Oslo

Start dato: Asap 


Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

• Gjennomføring av prosjekter fra tilbudsfasen til ferdig overleverte kraftverk

• Sikre og sørge for at kontrakt og lovkrav overholdes gjennom hele leveransen

• Ivareta HMS og kvalitet i prosjektene

• Følge opp leveranser internt i eget verksted og hos kundens underleverandører

• Følge opp montasjearbeid ute på anlegg

• Rapportere prosjektstatus internt og til kundene

Requirements

Kvalifikasjoner

• Bachelor eller høyere teknisk utdanning

• Prosjektledererfaring

• Erfaring fra vannkraftbransjen

• Flytende i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

• Resultatorientert

• Kundeorientert

• God økonomisk forståelse

• Strukturert og kvalitetsorientert

• Handlekraftig

• Gode samarbeidsevner

• Like å ha "mange baller i luften"

Vi tilbyr

• En utfordrende stilling i et spennende miljø

• Samarbeid og leveranser internasjonalt

• Konkurransedyktige betingelser

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 131

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
David Rudden
david.rudden@dovregroup.com

Closing date

2019-09-16 12:00:00
Akershus Area, Norway
Project Management