Prosjekt- og endringsleder

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Information Technology

  Senior SAP konsulent

  Oslo, Norway
  Beskrivelse Programmering av software og rådgivning Utvikling av kundespesifisert programvare Utvikling av programvare Programvarerelaterte
 • Information Technology

  Leveranseansvarlig

  Oslo, Norway
  De prioriterte oppgavene er bistand til: Helhetlig styring og planlegging av arbeidet med å flytte forvaltning fra kildesystem til SAP Risikostyring

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements request. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledige stilling som Prosjektleder/Rådgiver/Endringsleder - Digitalt kontor


Arbeidssted: Oslo

Startdato: Etter avtale

Varighet: 2 år, mulig opsjon for 1+1 år


Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Company information

Prosjektleder Digitalt Kontor/ Rådgiver Digitalt kontor produktteam

Vår kunde er i ferd med å avslutte prosjektet Digitalt Kontor (innføring av Office 365) og det er behov for en konsulent som kan ferdigstille og avslutte prosjektet. Implementeringen av Microsoft 365 skal videreføres i et produktteam som vedkommende skal delta i og ha det faglige ansvaret innenfor flere områder. Produktteamet skal ha ansvaret for både tekniske implementasjoner, brukeradopsjon og kundeorienterte oppgaver.

Endringsleder av FITpro-prosjektet

Kunden har et stort og kompetent IT-miljø som støtter og arbeider sammen med forretningen. Kunden baserer sine drifts- og forvaltningsprosesser på ITIL-prosessene. Kunden ønsker å effektivisere sine drifts- og forvaltningsprosesser gjennom samordning, forenkling og klare styring for alle involverte i prosessene. Prosjektet FIT-pro - Foredle IT-prosesser – skal i samarbeide med involverte aktører i organisasjonen utføre kartlegging i de aktuelle ITIL-prosessen. Prosjektet vil avdekke eventuelle gap mellom faktisk og ønsket praksis av ITSM-prosessene og videre utarbeide tiltak for endringer. Prosjektet skal også lede de endringer som besluttes innføres.

Prosjektet har behov for en erfaren endringsleder. Endringsleder vil rapportere til prosjektleder og inngår i et prosjektteam som skal arbeide tett med både IT og forretningen.

Arbeidsbelastningen vil være 50/50 mellom de to rollene.

Description

Arbeidsoppgaver

• Sørge for kontinuerlig utvikling av teamets kunnskap og kompetanse på Microsoft 365, herunder sørge for kontinuerlig oppdatering på ny funksjonalitet og jobbe proaktivt med hvordan dette kan støtte forretningsprosesser og digital samhandling

• Drive kontinuerlig forbedring av tjenestene innenfor produktområdet Microsoft 365

• Forvalte og videreutvikle Microsoft 365-instans

• Identifisere potensiale og muligheter for koordinering og kontinuerlig forbedring av selskapets ITIL-prosesser

• Veilede og støtte forretningen i gjennomføring av tiltak for forbedringer

• Lede tverrgående produktteam med fagpersoner fra ulike avdelinger

• Utarbeide tiltaksbeskrivelser (business case) med kost/nytte og gevinstanalyser

• Utarbeide beslutningsgrunnlag for prioritering av utviklingstiltak; kost-/nyttevurderinger, businesscase, gevinstanalyser

• Sikre måloppnåelse av strategiske mål og styringsparametere

• Kommunisere med, og forankre mot, resten av organisasjonen

Requirements

Krav til utdannelse, kompetanse og erfar1ing

Kunden stiller følgende krav til tilbudt ressurs:

• Kunnskap og erfaring med prinsippene i Prosci-metodikken

• Erfaring og sterk kompetanse innen Microsoft 365

• Erfaring og sterk kompetanse innen digital samhandling, og med Microsoft 365 som plattform

• God forretningsforståelse og forståelse for hvordan teknologi kan gi forretningsgevinster

• Erfaring fra prosessutvikling og forretningsutvikling

• Erfaring fra ledelse av prosjekter og team

• Personlig egnethet

o Evne til å se muligheter i smart samhandling ved hjelp av IT-verktøy

o Forståelse for hvordan teknologi kan gi forretningsgevinster

o Evne til å kommunisere med ulike målgrupper

Minimum 3 års høyere utdanning
Minimum 5 års erfaring med arbeid med endringsledelse og kontinuerlig forbedring

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 404

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2020-05-25 12:00:00
Oslo, Norway
Information Technology