Prosjektleder

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Prosjektleder

Arbeidssted: Stavanger

Start dato: Snarest 

Varighet 2 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Ledelse av studier og gjennomføringsoppdrag innen MMO prosjektportefølje.
 • Gjennomføre prosjekter/oppdrag slik at HMS-krav med tilhørende risikostyring er ivaretatt i alle faser av gjennomføringen og i valg av teknisk løsning.
 • Ansvarlig for oppdragets tekniske og økonomiske resultater.
 • Sikre at prosjektets/oppdragets arbeidsomfang er klart definert, og at det estimeres, planlegges og gjennomføres ihht. kontraktuelle forpliktelser, interne krav og etablert styringssystem.
 • Definere behov for kapasitet og kompetanse gjennom etablering og vedlikehold av ressursplan for oppdraget.
 • Sikre en effektiv involvering og styring av underleverandører og 3. parts leverandører.
 • Ekstern og intern rapportering ihht. kontraktuelle forpliktelser og interne krav.
 • Sikre at alle endringer blir identifisert, kvantifisert og behandlet ihht. etablerte avvik-/endringsprosedyrer.
 • Sikre effektiv kommunikasjon og et tillitsfullt samarbeid med kundene.

Requirements

Personlige egenskaper: 

 • Tar ansvar for HMS, kvalitet i leveranser, økonomisk inntjening, egen prestasjon, egen og andres trivsel og motivasjon
 • Målfokusert ift. å forstå oppgaven, akseptere hard prioritering og måling av resultater.
 • Nytenkende ved å være kritisk og utfordrende til eksisterende praksis, være nysgjerrig og kreativ.
 • Språkkrav: Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
 • Utdannelse: Relevant Bachelor- eller Masterutdanning.
 • Fagbrev eller Teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Kompetanse og erfaring: 

 • Teknisk utdanning (gjerne innen Elektro, Instrument, Automasjon eller Prosess).
 • Minimum 5 års relevant prosjektledererfaring.
 • God forståelse for- og erfaring med gjennomføring av multidisipline prosjekter, gjerne modifikasjonsprosjekter på topside.
 • God forståelse for oppbygging av estimater/planer.
 • God kommersiell/kontraktuell erfaring og forståelse.
 • Systemverktøy: Krav: MS Office
 • Ønskelig: Kundeverktøy tilsvarende Equinors; PIMS, kjennskap til ProCoSys, STID, SAP, ARIS
 • Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav


Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 568

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Trine Nilsen
trine.nilsen@dovregroup.com

Closing date

2019-12-06 12:00:00
Rogaland, Norway
Project Management