Prosjektleder IKT

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

Dovre Group is pleased to offer the following key contract positions: Prosjektleder IKT

Work Location: Bergen

Start date: primo september 2020

Duration: 6 mnd, med opsjon for 1+1 år

Please be aware that the closing date is our closing date for submitting the bid to the customer. Your application must be sent to us in due time

Description

 • Bistå med prosjektledelse og støtte
 • Bistå Prosjektavdelingen som prosjektleder for anskaffelse og installasjon av standardisert IKT materiell
 • Tilpasning av IKT applikasjoner på strukturelementer og tilpasning av infrastruktur.
 • Det er også ønskelig å utnytte den innleide kapasiteten på øvrig prosjektportefølje i den grad det er mulig
 • En vesentlig del av kontraktsvirksomheten foregår på engelsk
 • Reiseaktivitet inn-/utland må påregnes

Requirements

Kompetanse:

 • Erfaring mht. å gi kvalifisert til større og komplekse prosjektorganisasjoner. Prosjekterfaring fra offentlige anskaffelsesprosjekter vil være særlig relevant, men også erfaring fra relaterte næringer oljenæring og skipsbygging vil kunne være relevant.
 • Erfaring fra støtte inn mot internasjonalt materiellsamarbeid
 • Erfaring på forberedelse og gjennomføring av forhandlinger - både nasjonalt og internasjonalt.
 • Meget gode engelsk kunnskaper

Må krav:

 • Utdannet innen Prince 2 (eller tilsvarende)
 • Minst 3-års erfaring som prosjektleder
 • God formuleringsevne

Bør krav:

 • Erfaring med IKT prosjekt
 • Erfaring fra teknologimiljø

Personlige egenskaper:

 • Faglig profesjonalitet, lojalitet og integritet.
 • Gode analytiske evner.
 • Personlig tilpasningsevne, evne til initiativ, selvstendighet og pålitelighet.
 • God vurderingsevne, samt fokus på å holde helhetsoversikt.
 • Gode evner til kommunikasjon og samarbeid med ulike org. nivåer og fagmiljøer.
 • Løsningsorientert, sosialt oppegående, proaktiv og framover-lent.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 526

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2020-08-17 12:00:00
Vestland, Norway
Information Technology