Prosjektleder stasjonsfornyelser


Introduction

The remaining text in this job description is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and oral Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Prosjektleder  stasjonsfornyelser  

Arbeidssted: Oslo eller Trondheim, Reisevirksomhet må påregnes

Varighet: April 2018 - Et år fra oppstart

Opsjon: 1+1+1+1 år, evt. så lenge prosjektet har behov

Vær oppmerksom på at søknadsfristen er vår innleveringsfrist til kunden.

Company information

-

Description

 • Prosjektleder (PL) skal lede og styre prosjektet mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer.
 • I tidlige faser skal PL sikre at prosjektet jobber bredt og systematisk med alternativer og løsninger for å sikre et samfunnsøkonomisk best mulig resultat.
 • I tidlig fase vil det kunne være utfordrende konsesjons- og arealbruksutfordringer. PL skal ha fokus både på fasekostnadene og totalkostnader for valg av løsning.
 • I gjennomføringsfasen må PL ha spesielt fokus på kontraktsoppfølging for å sikre at kunden får det produktet som er avtalt, både med hensyn til SHA, miljø, kvalitet, fremdrift, omfang og kostnader.
 • PL er ansvarlig for å organisere prosjektorganisasjonen og tilrettelegge for et godt samarbeid i prosjektteamet, og med prosjektets leverandører og interessenter.
 • Arbeidsoppgaver vil være i henhold til vedlagte rollebeskrivelse for prosjektleder. Prosjektleder vil rapportere til prosjekteier.

Requirements

 • Minimum ingeniør utdannelse (elektro/bygg og anlegg) eller tilsvarende
 • Typisk 5-10 års erfaring som prosjektleder/assisterende prosjektleder, helst for infrastrukturprosjekter (transformatorstasjoner/vannkraft/veier, bruer og tuneller/prosessindustrianlegg)
 • Kunnskap og erfaring fra ledelse av komplekse transformatorstasjonsprosjekter vil bli vektlagt
 • Erfaring som Byggherre
 • God kjennskap til kontraktstandardene NS 8402/05/06/07

Andre krav

 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Aktuell kandidat er strukturert, omgjengelig og evner å motivere medarbeidere, samt utvikle team.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Prosjektleder bør selv kunne ivareta flere prosjektadministrative aktiviteter som for eksempel risikostyring, kvalitetsstyring, økonomistyring og dokumentadministrasjon.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

18 697

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Christine Skodvin 
christine.skodvin@dovregroup.com

Closing date

2018-03-26 12:00:00
Oslo, Norway
Project Management

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Project Management

  Prosjektstyrer

  Oslo, Norway
  • Prosjektplanlegging og framdriftsoppfølging • Rapportering • Bistand ved utarbeidelse av prosjektstyringsdokumenter • Risk
 • Project Management

  Prosjektleder stasjonsfornyelser med fokus på kontrollanlegg

  Oslo, Norway
  Prosjektleder (PL) skal lede og styre prosjektet mot prosjektets mål innenfor besluttede rammer. I tidlige faser skal PL sikre at prosjektet jobber