Rådgiver/ Anskaffelser / Saksbehandler

Share with

Haven't found what you are looking for?

  • Project Management

    Rådgiver Jurist / advokat

    Rogaland, Norway
    Bred erfaring med offentlige anskaffelser er ønskelig. Det vil bli vektlagt positivt om vedkommende har bred erfaring fra anskaffelser innen

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Rådgiver/Anskaffelser

Arbeidssted: 1 stilling i Bjerkreim

Start dato: 01.06.2020 - 01.06.2021

Opsjon: 1 x 1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

Operativ gjennomføring av anbudskonkurranser, inkludert prekvalifisering og forhandlinger.

Videre bl.a. utarbeidelse av kvalifikasjons- og konkurransegrunnlag, bistand ved utarbeidelse av

kravspesifikasjoner, prisskjema, kunngjøring, leverandørkommunikasjon, mottak av

kvalifikasjonssøknader, kvalifisering, evaluering, innstilling, tildeling og ferdigstilling av kontrakt,

inkl. all kommunikasjon i forbindelse med avvisning, forkastelse, tildeling med

nærmere begrunnelse.

Requirements

Lang og god erfaring innen offentlig anskaffelse, fortrinnsvis innen bygg, byggeledelse, anlegg etc.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 401

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2020-06-03 12:00:00
Rogaland, Norway
Project Management