Rådgiver Jurist / advokat

Share with

Haven't found what you are looking for?

  • Project Management

    Rådgiver/ Anskaffelser / Saksbehandler

    Rogaland, Norway
    Operativ gjennomføring av anbudskonkurranser, inkludert prekvalifisering og forhandlinger. Videre bl.a. utarbeidelse av kvalifikasjons- og

Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Rådgiver Jurist/Advokat

Arbeidssted: 1 stilling i Bjerkreim

Start dato: 01.06.2020 - 01.06.2021

Opsjon: 1 x 1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

Bred erfaring med offentlige anskaffelser er ønskelig.

Det vil bli vektlagt positivt om vedkommende

har bred erfaring fra anskaffelser innen bygg/anlegg og behandling av klagesaker innen dette området

Requirements

Relevant utdanning og erfaring, tillegges vekt.

Relevant utdanning: Juridisk og innkjøpsfaglig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 402

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2020-06-03 12:00:00
Rogaland, Norway
Project Management