Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledigstilling som Senior Ingeniør Teknisk Sikkerhet

Arbeidssted: Stavanger

Start dato: Snarest

Varighet 2 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Ansvarlig for leveranser innen teknisk sikkerhet disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
 • Estimering av arbeidsomfang for disiplinen i prosjekt.
 • Detaljengineering og utarbeide nødvendig teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner (analyser, dokumenter, tegninger).
 • Risikogjennomganger både på design og installasjonsrisiko.
 • Aktiv rolle i designgjennomganger, HAZOP, SAFEOP etc.
 • Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt, med offshore installasjonspersonell og med kunde.

Requirements

 • Min. 5 års relevant erfaring, helst fra modifikasjonsprosjekter og gjerne med Equinor som kunde.
 • Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for leveranser innen teknisk sikkerhet disiplinen.
 • Bred erfaring innen disiplinen både med teknisk sikkerhet, arbeidsmiljø og ytre miljø.
 • Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
 • God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
 • God multi-disiplin forståelse er et krav.

Språkkrav:

 • Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig

Utdannelse:

 • Min. teknisk fagskole, helst bachelor eller master i tekniske fag/ingeniør.

Systemverktøy:

 • Krav: MS Office
 • Ønskelig: Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)

Offshore sertifikat:

 • Fordel, ikke et krav
 • Evt. annet: Behov for en proaktiv, løsningsorientert og selvstendig senioringeniør innen teknisk sikkerhet som både har et øye for detaljer og evne til samtidig holde overblikket og se det store bildet.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 565

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2019-12-06 12:00:00
Rogaland, Norway
HSEQ