Senior Marine Engineer - OW

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements request. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Senior Marine Engineer

Arbeidssted: Haugesund

Planned Start Date: August 20
Planned End Date: Februar 21

Søkere vil bli fortløpende vurdert. Oppstart så snart som mulig.

Company information

.

Description

 • Assistere arbeid mot T&I kontraktør (interface)
 • Faglig oppfølging av HTV (heavy transport vessel) kontrakt og utlasting- og veiingskontrakt
 • Produksjon av marine operasjoner dokumenter (manualer/prosedyrer)
 • Følge opp tegningsproduksjon relatert til marine operasjoner
 • Utføre fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai)
 • Disiplinsjekk av fortøyningsberegninger (fortøyning ved kai) og prosedyrer
 • Utarbeide utlastingsmanualer (i samarbeid med utlastingskontraktør)
 • Etablere underlag for design og beregning av temporære stålkonstruksjoner i tilknytting til marine operasjoner
 • Etablere underlag til prisforespørsler av tjenester og utstyr i tilknytting til marine operasjoner

Requirements

Required Education:

 • Master Degree

Required Work Experience:

 • Minimum 5-10 års erfaring er ønskelig
 • God kjennskap til regelverk for marine operasjoner (blant annet DnV-OS-H101 m.fl - VMO standard)
 • God kompetanse innenfor arbeid mot T&I kontraktør (interface)
 • Erfaring med offshore operasjoner og verftsoperasjoner (interntransport, løft med flytekran)
 • Erfaring med utlasting og innlastingsoperasjoner ved bruk av SPMT’er
 • Fortøyning av fartøy ved kai (utenom og i forbindelse med utlastingsoperasjoner)
 • Erfaring med sjøtransport av moduler ved bruk av HTV (heavy transport vessel)
 • Kjennskap til PDMS/E3D og Navisworks som 3D verktøy

Required Qualifications:

 • Have good communication skills
 • Multidiscipline understanding
 • Have a cooperative working attitude
 • Ability to work independently and thorough as well as ability to work in team
 • Be systematic, accurate and independent
 • Have a high loyalty to deadline and quality requirements
 • Be proactive, seeking advice and share own experiences with others
 • Communicate well in English - both oral and in writing.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 496

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Halvorsen, Olav
olav.halvorsen@dovregroup.com

Rogaland, Norway
Marine