Senior piping ingeniør

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group Energy har ledig stilling som Senior piping ingeniør

Arbeidssted: Bergen

Start dato: Snarest

Varighet: 1 år

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

 • Ansvarlig for leveranser innen piping disiplinen i tilbud, studier og gjennomføringsprosjekter.
 • Estimering av piping arbeidsomfang i prosjekt.
 • Utarbeide tekniske løsninger for piping og layout disiplinen og levere teknisk underlag ihht. kundekrav og spesifikasjoner.
 • Selvstendig modellere rørføring i PDMS og generere tegningsunderlag og MTO.
 • Rekvirering og koordinering av oppmåling.
 • Jobbsetting og oppfølging av prefabrikasjon og installasjonsaktiviteter innen disiplinen.
 • Koordinere og fungere som faglig lead i prosjekter ved behov.
 • Samhandling og koordinering med andre disipliner internt i prosjekt og med kunde.

Requirements

 • Min. 5 års relevant erfaring fra modifikasjonsprosjekter, gjerne med Equinor som kunde.
 • Erfaring fra å jobbe selvstendig i multidisipline studier og modifikasjonsprosjekter med ansvar for piping leveranser.
 • Solid kunnskap innen piping design og bruk av PDMS/E3D 3D modelleringsverktøy.
 • Erfaring og praktisk kunnskap om installasjonsmetode av piping.
 • Forståelse for og erfaring med koordinering av grensesnitt internt i disiplinen mellom layout, pipe stress og pipe support.
 • Fordel med erfaring fra offshore erfaring fra surveys e.l.
 • Fordel med erfaring med spesifisering og innkjøp av manuelle ventiler.
 • God kjennskap til Equinor sine krav, spesifikasjoner og arbeidsmetodikk er ønskelig.
 • Fordel med kunnskap til pipe support standarder og design i PDMS/E3D
 • Språkkrav: Norsk og engelsk flytende, muntlig og skriftlig
 • Utdannelse: Minimum bachelor eller master
 • Systemverktøy: Krav: MS Office, PDMS/E3D design & draft / Ønskelig: Microstation, Equinor sine systemer (STID, Procosys, SAP, ARIS)
 • Offshore sertifikat: Fordel, ikke et krav
 • Evt. annet: Behov for faglig lead innen piping disiplinen som er trygg i samhandling med kunde og som ved behov kan lede mindre oppdrag der hovedvekt er piping arbeidsomfang.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 387

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Cato Helle
Cato.helle@dovregroup.com

Closing date

2020-05-26 12:00:00
Hordaland, Norway
Piping