Senior SAP konsulent

Share with

Haven't found what you are looking for?

 • Information Technology

  Prosjekt- og endringsleder

  Oslo, Norway
  Arbeidsoppgaver • Sørge for kontinuerlig utvikling av teamets kunnskap og kompetanse på Microsoft 365, herunder sørge for kontinuerlig
 • Information Technology

  Leveranseansvarlig

  Oslo, Norway
  De prioriterte oppgavene er bistand til: Helhetlig styring og planlegging av arbeidet med å flytte forvaltning fra kildesystem til SAP Risikostyring

Introduction

he remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Senior SAP RollekonsulentArbeidssted: Oslo

Start dato: 01.07.2020 - 31.12.2020

Opsjon: 1+1+1 år


Vær oppmerksom på at søknadsfristen er vår frist for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før søknadsfristen.

Description

Beskrivelse

 • Programmering av software og rådgivning
 • Utvikling av kundespesifisert programvare
 • Utvikling av programvare
 • Programvarerelaterte tjenester
 • Programvareutvikling
 • Konfigurering av programvare
 • Konsulentvirksomhet i forbindelse med programvare


Konsulenten skal i kontraktsperioden yte bistand innenfor fagfeltet SAP Rolle- og autorisasjon, herunder:

 • Utvikling og testing av autorisasjoner for ECC, SRM, EREC, BW, GRC, Solution Manager
 • Utvikling av roller for SAP Fiori Launchpad
 • Utvikling av Roller/autorisasjoner for HR strukturelle autorisasjoner
 • Problemløsning knyttet til roller og autorisasjoner
 • Bistå som ressursperson innenfor fagfeltet SAP Rolle og autorisasjoner.

Requirements

 • Meget god kunnskap om og erfaring med SAP ERP/ECC
 • Minimum 2 års praktisk erfaring med autorisasjoner i ECC
 • God praktisk erfaring med autorisasjoner innenfor ett eller flere følgende systemer: BW, SRM, EREC, GRC eller Solution Manager 7.2
 • God praktisk erfaring med utvikling av HR strukturelle autorisasjoner
 • Erfaring med utvikling av roller for FIORI Launchpad
 • Gode kunnskaper om og erfaring med nye systemer fra SAP inkludert HANA 2.0 database
 • God kunnskap om og erfaring med SAP Solution Manager 7.2, utover autorisasjoner
 • Erfaring med roller/autorisasjoner for SAP S/4HANA.
 • Erfaring med roller/autorisasjoner for BW/4HANA.
 • Kjennskap til SAP GRC, utover autorisasjoner
 • Konsulenten skal kunne kommunisere (skriftlig og muntlig) på et skandinavisk (norsk, svensk, dansk) språk. Med kommunisere menes at konsulenten må kunne føre faglige samtaler og utarbeide dokumenter med terminologi spesifikk for bistanden på norsk, svensk og/eller dansk.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

22 369

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Ann Maria Hovde
ann.maria.hovde@dovregroup.com

Closing date

2020-06-03 12:00:00
Oslo, Norway
Information Technology