Telecom maintenance and operation

Share with

Haven't found what you are looking for?


Introduction

The remaining text in this job description/ad is in Norwegian as a result of the language requirements requested. Applicants that don`t master both written and orally Norwegian will unfortunately not be considered. For further questions contact the employee responsible for this position.

Dovre Group har ledig stilling som Telecom maintenance and operation

Arbeidssted: Stavanger - Onshore - sporadic offshore

Start dato: ASAP - 30.06.2020

Antall stillinger: 2

Vær oppmerksom på at sluttdatoen er vår sluttdato for innsending av tilbudet til kunden. Din søknad må derfor sendes til oss i veldig god tid før sluttdato.

Description

Ingeniører innen Drift og Vedlikeholdsstøtte;

• Delta i drift, vedlikehold og modifikasjoner av offshore kommunikasjons systemer (telecom) . Planlegging, konfigurering, målinger og testing.

• Feilsøke og håndtere uplanlagte hendelser.

• Delta i driftsprosjekter ifht modifikasjoner innen offshore kommunikasjons systemer.

• Planlegge og sikre tilfredsstillende kvalitet på gjennomføring av oppgaver.

• Sikre god samhandling med offshoreinstallasjonene, landorganisasjonen og leverandører.

• Operativ støtte i samarbeid med Integrert Operasjonssenter.

Requirements

• Bachelors’degree, erfaring som teleingeniør veie opp for formell utdannelse.

• Gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper

• Gode muntlige engelskkunnskaper

• Kunne jobbe selvstendig og i team

• Gode kommunikasjonsevner

• God kunnskap til krav og retningslinjer innen faget

• Forstå og håndtere risiko

• Evne til å etterleve våre sikkerhetsforventninger

• Resultatorientert

• Language requirements English and Norwegian

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Reference number

21 213

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Olav Halvorsen
olav.halvorsen@dovregroup.com

Closing date

2019-09-20 12:00:00
Rogaland, Norway
Instrument, Controls & Automations