Junior anskaffelseskonsulent – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Ønsket oppstart: 15.10.2021
Varighet: 15.10.2021 – 31.12.2022 (opsjon 1 + 1år)

Function

  • Gjennomføre anskaffelsesprosjekter fra initiering til kontraktsignering for kunden
  • Vare- og tjenesteanskaffelser, inkludert minikonkurranser og konkurranser under dynamiske innkjøpsordninger, eksempelvis konsulentanskaffelser
  • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
  • Lede evaluering mm
  • Bistand til avtaleoppfølging
  • Bistå seksjonen med annet anskaffelsesfaglig arbeid ved behov

Requirements

  • Konsulenten skal ha operativ erfaring med å lede og gjennomføre flere offentlige anskaffelsesprosesser fra start til slutt
  • Erfaring med bruk av konkurransegjennomføringsverktøy
  • Konsulenten skal ha god erfaring med kontorstøtteverktøy eksempelvis MS Office, spesielt MS Excel
  • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på både norsk og engelsk

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25059