Konsulent IKT anskaffelser – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstartsdato: September 2021
Varighet: September 2021 – 2022 (opsjon 1+1år)
Stillingsprosent: 50-100%

Function

Gjennomføre anskaffelsesprosjekter, herunder:

 • IKT-anskaffelser av IT-infrastruktur
 • IKT-anskaffelser av IT-løsninger
 • Lede prosjekter fra oppstart/initiering til kontraktsignering
 • Utarbeide anskaffelsesdokumenter
 • Lede evaluering og forhandlinger
 • Bistand til avtaleoppfølging, reforhandling av avtaler
 • Bistand til interne prosjekter for standardisering og digitalisering i avdelingen

Requirements

 • God erfaring med lov og forskrift om offentlige anskaffelser
 • God erfaring med kontorstøtteverktøy
 • God forståelse for IKT infrastruktur
 • Gode kommunikasjonsegenskaper muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med gjennomføring av offentlige IKT anskaffelser, både IT-løsninger og IKT-infrastruktur
 • Erfaring med SSA-kontrakter (spesielt SSA-T, -V, -S, B, O, R)
 • Erfaring som prosjektleder og fra forhandlingsledelse
 • Erfaring med evaluering av tilbud, evalueringsverktøy og modeller

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24612