Kontraktsrådgiver – Lysaker

Introduction

Arbeidssted: Lysaker
Oppstart: Snarest
Varighet: 1 år med mulighet for forlengelse 1+1 år

Function

Kontraktsrådgiver vil være hovedansvarlig for å gjennomføre anskaffelse, herunder blant annet:

 • Etablere anskaffelsesstrategier
 • Utarbeide konkurranseregler og kontraktsvedlegg og sørge for at alle fagavdelinger får gi sine bidrag. Herunder også bistå prosjekteringsleder med å styre de prosjekterende i arbeidet med det tekniske underlaget.
 • Være hovedkontaktpunkt mot tilbydere i hele anskaffelsen
 • Lede arbeidet med evaluering, forhandling og tildeling av kontrakt

I samarbeid med prosjektleder, byggeleder og prosjekteringsleder arbeide med;

 • Kontraktsoppfølging ovenfor entreprenør, herunder vurdere endringskrav, økonomi- og fremdriftsoppfølging, deltakelse i byggemøter etc. Forberede og delta i PRIME-møter (tvisteløsning)
 • Kontraktsoppfølging ovenfor rådgiver og arkitekt
 • Være rådgiver innen kommersielle og innkjøpsfaglige vurderinger

Requirements

 • Utdannelse fra Universitet/høyskole innen juridiske fag, økonomi, ingeniør mv., minimum bachelornivå
 • God kompetanse innen regelverket om offentlige anskaffelser og som vil være etterrettelige og tydelige prosessledere i kompliserte og omfattende anskaffelsesprosesser
 • Erfaring fra å lede omfattende anskaffelsesprosesser innen bygg- og anlegg og har erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis forsyningsforskriften samt å følge opp bygge- og anleggskontrakter, herunder utførelsesentrepriser og NS 8405
 • God kommersiell og juridisk forståelse er det ønskelig med
 • Erfaring både med Statens vegvesens prosesskode og NS 3420, samt rådgiverkontrakter/NS 8401
 • Forøvrig vil det telle positivt med erfaring fra kontrakter om tunnelarbeider/underbygning, samhandlingsprosesser og tvisteløsning (mekling/prime etc.), samt digitale kontraktsoppfølgingsverktøy

Personlige egenskaper:

 • Fleksibel, løsningsorientert og helhetstenkende

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:
Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #29720