Kontraktsrådgiver – Moss

Introduction

Work location: Moss
Start date: 1. juni 2021
Duration: 2 år med opsjon for oppdragsgiver til å forlenge oppdraget 12 måneder inntil 2 ganger

Function

 • Representere byggherrens interesser i totalentreprenørens innkjøp og anskaffelser for regningsarbeider knyttet til områdestabilitet
 • Delta i utforming av tilbudsunderlag og tilbudsevalueringer
 • Analysere kalkyler og estimater for regningsarbeider
 • Gjennomføre byggherrens innstilling til valg av totalentreprenørens underleverandører
 • Gi kontraktuell støtte til både byggherren og totalentreprenøren
 • Følge opp regningsarbeider og gi kommersiell støtte til prosjektledelsen
 • Evt. ytterligere kontraktuelle oppgaver

Requirements

 • Utdannelse: Universitet/høyskole innen juridiske fag, økonomi, ingeniør mv., minimum bachelornivå
 • Minimum 10 års relevant erfaring fra oppfølging av store kontraktforhold og/eller anleggsprosjekt
 • Erfaring med anskaffelser
 • Erfaring med kontraktoppfølging
 • Kunnskap om NTK
 • Erfaring med oppfølging av totalentrepriser er en fordel
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Krav til språk: Norsk og engelsk flytende, skriftlig og muntlig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #23983