Kontraktsrådgiver – Moss

Introduction

Arbeidssted: Moss, mulighet for hjemmekontor deler av uken
Ønsket oppstart: Så tidlig som mulig
Varighet: 2 år med opsjon for forlengelse 1 + 1 år
Antall stillinger: 2

Function

De viktigste arbeidsoppgavene:

 • Delta i prosjektgruppens strategiarbeid
 • Lede og gjennomføre anskaffelsesprosesser av ulikt omfang
 • Delta i utforming av konkurransegrunnlag
 • Utforming og oppfølging av formell korrespondanse
 • Bistå i kontraktoppfølging av løpende kontraktforhold i prosjektene herunder håndteringav endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler mv.
 • Gi råd til prosjektledelsen i det løpende prosjektarbeidet
 • Arbeidsoppgavene kan endre seg i takt med prosjektets behov i innleieperioden

Requirements

Kompetansekrav:

 • Utdannelse: Universitet/høyskole innen juridiske fag, økonomi, ingeniør mv., minimumbachelornivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring fra oppfølging av store kontraktforhold og/elleranleggsprosjekt
 • Erfaring med i) operative offentlige anskaffelser eller ii) erfaring med kontraktoppfølgingav utførelsesentrepriser (NS 8405 el. NS 8406), rådgivningskontrakter (NS 8401 el. NS8402) eller totalentrepriser (NTK el. NS 8407)
 • Erfaring med strategiarbeid vil være en fordel
 • Erfaringer med anleggs- og samferdselsprosjekter, spesielt jernbane, vil være en fordel
 • Krav til språk: Norsk og engelsk flytende; skriftlig og muntlig

Personlig egnethet er viktig slik at den enkelte ressurs fungerer i prosjektet. Personligegnethet vil bli vurdert og vektlagt blant de tilbudte ressursene som oppfyller øvrige kravog som kalles inn til et intervju.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Consultant
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #27737