Kontraktsrådgiver – Oslo

Introduction

På vegne av vår kunde innen samferdsel søker vi en erfaren kontraktsrådgiver med juridisk kompetanse.

Arbeidssted: Oslo/Hjemmekontor
Oppstart 02.01.2023
Varighet: 1 år med mulighet for forlengelseFunction

Planlegge, gjennomføre og følge opp anskaffelser

Herunder:
• Utarbeidelse av anskaffelsesstrategi, konkurransegrunnlag, kontraktsdokumenter, evalueringskriterier og evalueringsmodell i samarbeid med behovseie.
• Gjennomføre forhandlinger og kontraktsinngåelse
• Faglig støtte til kontrakts- og endringsstyring, leverandøroppfølging og kontraktsavslutning.
• Bidra til å utvikle og gjennomføre enhetens overordnede kontraktsstrategi
• Vedlikeholde kontraktsregister
• Påse at regelverk for offentlige anskaffelser og kundens regelverk etterleves.
• Bidra til utvikling av kundens anskaffelsesaktiviteter.
• Aktivt følge opp inngåtte kontrakter basert på NTK-standarden.

I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Requirements

• Juridisk og /eller økonomisk utdannelse
• Solid erfaring fra relevant arbeid som kontraktsrådgiver
• God kjennskap til og erfaring med statens standarder, samt NTK og NS.
• Erfaring fra offentlige anskaffelser
• God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk


Personlige egenskaper:

• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Strukturert, nøyaktig, stor arbeidskapasitet
• Sterke analytiske egenskaper
• Evner å jobbe både selvstendig og tverrfaglig i team
• Resultatorientert og har fokus på kvalitet i leveransene
• En utadvendt pådriver


Det er en fordel med.

• Kjennskap til jernbane
• Erfaring med bruk av elektroniske konkurransegjennomførings- og kontraktsadministrasjonsverktøy

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #28807