Kontraktsrådgiver – Trondheim

Introduction

Work location: Trondheim (subsidiært Oslo)
Start date: August 2021
Duration: August 2021 – august 2022 (opsjon inntil 12 måneder inntil 2 ganger)

Function

 • Bidra til løpende kontraktoppfølging av entreprisene og øvrige kontrakter i prosjektet
 • Lede og sikre profesjonell håndtering av endringsordrekrav, endringer, opsjoner og tilleggsavtaler
 • Delta i den daglige prosjektledelsen, bistå med vurderinger av komplekse problemstillinger og sørge for at tiltak blir gjennomført
 • Utarbeide skriftlige underlag
 • Lede og koordinere mindre anskaffelsesprosesser, herunder planlegging, gjennomføring og oppfølging av anskaffelser i prosjektet
 • Delta i utforming av tilbudsunderlag og tilbudsevalueringer
 • Delta i forhandlingsmøter

Requirements

 • Universitet/høyskole innen juridiske fag, økonomi, ingeniør mv., minimum bachelornivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring
 • Erfaring med oppfølging av totalentrepriser
 • Erfaring fra oppfølging av store kontraktsforhold og/eller anleggsprosjekt
 • Kunnskap om NS 8407
 • Erfaring med offentlige anskaffelser, evaluering og forhandlinger
 • Erfaring med oppfølging av kontrakt basert på NS eller NTK er en fordel
 • Gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24609