Kontraktsrådgivere – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Høsten 2024
Varighet: 1 år med mulighet for forlengelse

Function

Kontraktsrådgiver vil være hovedansvarlig for å gjennomføre anskaffelser, blant annet:

 • Etablere anskaffelsesstrategier
 • Utarbeide konkurranseregler og kontraktsvedlegg og sørge for at alle fag får gi sine bidrag. Herunder også bistå prosjekteringsleder med å styre de prosjekterende i arbeidet med det tekniske underlaget
 • Være hovedkontaktpunkt mot tilbydere i hele anskaffelsesprosessen
 • Lede arbeidet med evaluering, forhandling og tildeling av kontrakt

I samarbeid med prosjektleder, byggeleder og prosjekteringsleder arbeide med;

 • Kontraktsoppfølging ovenfor entreprenør, herunder vurdere endringskrav, økonomi og fremdriftsoppfølging, deltakelse i byggemøter, økonomimøter etc. Forberede og delta i PRIMEmøter (tvisteløsning)
 • Kontraktsoppfølging ovenfor rådgiver og arkitekt
 • Være rådgiver innen kommersielle og innkjøpsfaglige vurderinger, herunder håndtere alle større og mindre kontrakter (tjenester og utstyr) delprosjektet har behov for å inngå

Requirements

 • Relevant høyere utdanning
 • Må ha erfaring fra å lede omfattende anskaffelsesprosesser innen bygg- og anlegg/infrastruktur og ha erfaring med regelverket om offentlige anskaffelser, fortrinnsvis forsyningsforskriften. 
 • Må ha erfaring med å følge opp bygge- og/eller anleggskontrakter, herunder utførelsesentrepriser/NS 8405.
 • I tillegg til god kommersiell og juridisk forståelse er det ønskelig med erfaring både med Statens vegvesens prosesskode og NS 3420, samt rådgiverkontrakter/NS 8401.
 • Ønskelig med erfaring fra kontrakter om tunnelarbeider/underbygning, kontrakter med komplekse tekniske grensesnitt, jernbaneteknikk/overbygning.
 • Ønskelig med erfaring fra samhandlingsprosesser og tvisteløsning (mekling/prime etc.), samt digitale kontraktsoppfølgingsverktøy.
 • Når det gjelder personlige egenskaper bør kontraktsrådgiver være fleksibel, løsningsorientert og helhetstenkende.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Steven Richardson
Director Personnel
steven.richardson@dovregroup.com
#LI-SR1

Location

ID

Job ID: #32738