Kvalitetsleder – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 17.06.2024
Varighet: 1 år med mulighet for forlengelse

Function

 • Du vil etablere, vedlikeholde og utvikle nødvendige prosesser for programmet og prosjektene
 • Du sikrer og ivaretar at det planlegges for og utføres kvalitetssikring i tråd med krav i kontrakter og styringssystem
 • Du planlegger og gjennomfører eksterne og interne revisjoner, og følger opp leverandørers kvalitetsarbeid
 • Du videreutvikler, forbereder og leder formelle interne prosjektgjennomganger
 • Delta i anskaffelsesprosess for inngåelse av nye kontrakter
 • Du bidrar for å koordinere mot, og bidra til, programmets arbeid innenfor fagområdet

I tillegg til ovenstående oppgaver kan leder pålegge gjennomført oppgaver som naturlig hører inn under fagområdet.

Requirements

Kompetanse

 • Erfaring med etablering, utvikling og ivaretagelse av kvalitetsledelse og risikostyring i store komplekse prosjekter. Gjerne fra samferdselssektoren.
 • Relevant høyere utdanning fra universitet eller høyskole, relevant erfaring kan kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring fra bygg og anlegg, samt prosjekter hvor utvikling av sikkerhetskritiske programvarebaserte systemer inngår 
 • Erfaring med leverandørrevisjoner, samt sertifisert revisjonsleder
 • God kunnskap i, og forståelse for ISO standardene ISO 9000-serien for kvalitetsledelse og ISO 10005 for kvalitetsplaner
 • Meget gode språkkunnskaper på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig
 • Erfaring innenfor utarbeidelse av kvalitetsrapporter som del av sikkerhetsbevisførsel ihht. EN 50129. 

Det er en fordel med erfaring fra:

 • Program og prosjektledelse, samt sertifiseringer 

Personlige egenskaper

 • Egen evne til å strukturere, dokumentere og kommunisere både eget og avdelingens arbeid
 • Selvgående, proaktiv og handlekraftig, med stor grad av gjennomføringsevne
 • Gode samarbeidsevner, og kommunikasjonsegenskaper
 • Strukturert, engasjert og stor arbeidskapasitet

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #32470