Kvalitetsrådgiver – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: 16.08.2021
Varighet: 16.08.2021 – 31.08.2022 (med mulighet for forlengelse)

Function

 • Ivareta rollen som kvalitetsansvarlig og kvalitetsrådgiver i prosjekter
 • Følge opp, veilede og fasilitere etterlevelse av styringssystemet i prosjekter
 • Sørge for at nødvendige prosjektspesifikke prosedyrer blir utarbeidet ved behov
 • Evaluere leverandørenes kvalitetsstyringssystemer
 • Vurdere innhold i leverandørenes kvalitetsplaner, og sikre at disse følges opp
 • Planlegge og gjennomføre revisjoner og stikkprøver
 • Følge opp at test- og kontrollplaner utarbeides, kvalitetssikres og gjennomføres
 • Avviksoppfølging, både internt i prosjektet og mot leverandør
 • Fasilitere interessentanalyse, grensesnittsanalyse, usikkerhetsanalyse, faseoverganger, erfaringsinnsamling, mv.
 • Dokumentere erfaringer og bidra til kontinuerlig forbedring
 • Bidra til et godt miljø og samarbeid i hele prosjektet, både internt i prosjektorganisasjonen og eksternt ovenfor samarbeidspartnere og leverandører

Requirements

Krav:

 • Relevant høyere utdanning, gjerne ingeniør eller på masternivå
 • Minimum 5 års relevant erfaring, gjerne innen infrastruktur og/eller bygg og anlegg
 • Erfaring med utvikling og implementering av kvalitetsstyringssystemer
 • Erfaring med revisjonsledelse og leverandøroppfølging
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelig erfaring:

 • Sertifisert Lead Auditor og/eller lang erfaring som revisjonsleder
 • Erfaring fra større komplekse prosjekter innen infrastruktur/bygg og anlegg/systemutvikling og/eller andre relevante industrier
 • Erfaring med kvalitetsoppfølging av store internasjonale leverandører
 • Kompetanse innen PRINCE2® prosjektmetodikk
 • Det er en fordel med erfaring fra tilsvarende arbeid i jernbane eller sporrelaterte prosjekter

Personlig egenskaper:

 • Gode samarbeidsevner
 • Tenker helhetlig og ser sammenhenger
 • Evne til å være selvstendig og tilpasningsdyktig
 • Positiv og i stand til å samarbeide med ulike mennesker og må oppleves som trygg, omgjengelig og tillitsskapende

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin
Manager
christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24722