Leder for estimering – Oslo

Introduction

Stillingsstørrelse: 100%

Oppstart: Snarest

Varighet: Frem til 01.09.24, med opsjon for 1+1 år

Function

 • Bistå prosjektsjef med å utarbeide et realistisk kostnadsoverslag med usikkerhetsanalyser, og holde kostnadsoverslaget jevnlig oppdatert
 • Planlegge og gjennomføre usikkerhetsanalyser
 • Lede usikkerhetsanalyser i samarbeid med prosjektledelsen, påse at estimatet reflekterer en realistisk forventet kostnad for løsningen
 • Utvikle, sammenstille og dokumentere prosjektets basisestimat i samarbeid med prosjektteamet og rådgivere
 • Analysere og optimalisere kostnadsdrivere og kostnadsforskjeller i prosjektet for å sette prosjektledelsen i stand til å finne kostnadseffektive løsninger (design, teknisk løsning og funksjon)
 • Sikre systematikk og prosesser som legger til rette for at byggherren og tekniske rådgivere arbeider enhetlig med optimalisering av tekniske løsninger og kostnader
 • Kvalitetssikre kuttliste og plussliste med oppdaterte beløp og frister for iverksettelse
 • Bistå i estimeringsprosessen i delprosjektene i samsvar med bransjens beste praksis
 • Bistå med å sikre riktig kostnadsstruktur og nedbrytning
 • Etablere kostnadsestimater ved ulik prosjektmodenhet
 • Sikre dokumentasjon og forutsetninger lagt til grunn ved endring av omfang og nye estimater
 • Stille krav til kostnadsestimering hos fagdisiplinene i prosjekteringsgruppen
 • Påse at riktig krav stilles til entreprenører og rådgivere
 • Etablere god systematikk for oppfølging av ulike leverandører
 • Overføre kompetanse til prosjektmedarbeidere

Requirements

 • Høyere teknisk eller økonomisk utdanning eller tilsvarende innenfor relevant fagområde. Lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanning.
 • Erfaring fra estimering eller prosjektstyring i investeringsprosjekter (industri, infrastruktur eller annet). Det er en fordel med erfaring innen offentlige samferdselsprosjekter
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver eller entreprenørbransjen
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor estimering av store investeringsprosjekter. Erfaring fra offentlige prosjekter vektlegges
 • Sterke analytiske evner

Personlige egenskaper:

 • Analytisk – du forstår raskt komplekse spørsmål og problemer og foretar sunne og rasjonelle vurderinger
 • Uavhengig – du står trygt på egne bein med fagkunnskapen

 • Resultatbevisst – du er tydelig på hvilke resultater du forventer av dine samarbeidspartnere og du er klar på hva du selv skal levere

 • Overbevisende – du får folk med på laget ditt
 • Utadvendt og omgjengelig – du får folk til å ønske å samarbeide med deg

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Christine Skodvin

Recruitment Manager

christine.skodvin@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #28000