Maintenance Planner – Stavanger

Introduction

Work location: Stavanger
Duration: 01.10.2021 – 30.09.2022
Option Period:1 x 12 months

Function

 • Tilrettelegge og koordinere kampanjebasert vedlikehold iht kunden`s styrende dokumentasjon (ARIS OM102.08) Holde kontroll på portefølje med Arbeidsordre (FV og KV) for kampanjebasert vedlikehold og knytte til nettverksstruktur for operasjonsplan Planlegge Arbeidsordre (AO) ihht prioritet og forfall (req.end) på AO, kapasitet i workcenter og leveranse av materiell/tjenester Detaljplanlegge og angi risikovurdering på operasjonene Tilrettelegge arbeidsordre mhp riktig timeestimat og assistansebehov Rekvirere materiell, utstyr og tjenester Booke helikoptersete for internt og eksternt personell ihht kampanjeplan Gi innspill / delta i operasjonsplanmøte i forkant av ny planperiode for gjennomgang av kampanje med fokus på scope, risiko og prioritet Aktivt bruke relavante verktøy for leveranser samt aktiv bruk av dashboard for effektiv leveranse.
 • Etablere og vedlikeholde hovedplan, 12 måneders rullerende plan, operasjons- og arbeidsordreplan iht arbeidsprosesser
 • Bidra inn i / fasilitere faste planmøter og utarbeidelse av planer
 • Bidra til implementering, brukerstøtte og vedlikehold av felles planstruktur/-hierarki og planverktøy/datasystemer
 • Koordinere planer fra de forskjellige fagene og enhetene, og bidra inn i/fasilitere faste planmøter
 • Bidra til utvikling av beste praksis innen planlegging og vedlikeholdsstyring, herunder evaluering av plangjennomføring i samarbeid med driftsorganisasjonen offshore
 • Bidra til å kontinuerlig utvikle felles beste praksiser, læring på tvers, implementere forbedringer og utnyttelse av digitale verktøy

Requirements

 • Teknisk eller administrativ Bachelor.
 • Relevant erfaring kan kompensere for manglende utdannelse.
 • Erfaring fra Planlegging. –
 • Erfaring innen Risiko håndtering.
 • Forståelse for offshore vedlikehold.
 • Strukturert
 • Language Requirements English and Norwegian

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Linn Tove Vatne
Key Account Manager
linn.tove.vatne@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #25136