Maintenance Planner – Stavanger

Introduction

Work Location: Stavanger
Contract Period: 28.06.2021 – 30.06.2022

Function

– Ansvar for koordinering og sammenstilling av arbeidsordre plan / turpakker.
– Tidsfastsetting av korrigerende og forebyggende vedlikehold.
– Lede møter mellom hav og land i forbindelse med arbeidsordreplaner / turpakker.
– Sammenstille årsplan.
– Bidra til vedlikeholds styring i asset på tvers av vedlikeholds disipliner.
– Bidra med oppdatering av vedlikeholdsprogrammer.
– Avlaste teknisk fagansvarlig med tildelte oppgaver.

Requirements

– Kjennskap til vedlikeholdsmodul i SAP
– God kjennskap til vedlikeholdsplanlegging og tidsfastsetting.
– Ønskelig med erfaring innen offshore drift og vedlikehold, fortrinnsvis mekanisk eller drifts erfaring.
– Evner å identifisere risiko og avhengigheter i operasjoner.
– Evner å tenke proaktivt og se aktiviteter frem i tid.
– Fordel med erfaring fra PrimaVera

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Linn Tove Vatne
Key Account Manager
linn.tove.vatne@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24474