Mekaniske disipliner – Haugesund

Introduction

Work Location: Haugesund
Contract Period: ASAP – 01.03.22

Function

 • Fagperson som har ansvar for ett bestemt anlegg og/eller område. Er rollen delt mellom to posisjoner, skal begge delta i utøvelser av denne rollen ved en gitt AT.
 • Ansvarlig for aktivering og deaktivering av AT.
 • Ansvarlig for koorinering av arbeidstillatelser og samtidige aktiviteter, samt at grensesnitt er ivaretatt.
 • Ansvarlig for å klargjøre og klarere AT sammen med utførende på arbeidssted i samsvar med AT.
 • Skal ha oversikt og kontroll ovre barrierer, systemer og arbeid som pågår.
 • Ansvarlig for å administrere alle påkrevde isoleringer av energikilder, mekaniske eller elektriske – sammen med utførende. AFA og LFS har ansvar for all elektrisk isolering, og skal formidle hva de har iverksatt til områdeansvarlig. Områdeansvarlig kan øke omganget hvis han mener det er nødvendig, men kan ikke redusere dette.
 • Ansvarlig for å administrere tilbakestilling av systemer og isoleringer etter fullført arbeid og verifisere at utstyret er sikkert å sette tilbake i drift – sammen med utførende. Her er det som ovenfor, AFA og LFS skal avvikle sikkerhetstiltak de har iverksatt etter at arbeidet er utført og alle er ferdige på arbeidsstedet.
 • Skal opprettholde kontroll med grensesnittaktiviteter til systemer og områder i drift.
 • Skal ved bruk av ikke norsktalende personell forsikre seg, ved hjelp av kontrollspørsmål, at personellet har forstått AT før arbeidet starter.
 • Tilføyer eventuelle merknader / forutsetninger i AT skjema ved behov.
 • Skal gjennomgøre daglig inspeksjon av arbeidssted for å hindre fallende gjenstander. Fyller ut sjekkliste for arbeid i høyden sammen med utførende.
 • Kan få delegert ansvar fra Systemansvarlig for følgende;
 • Sikre at riktig utstyr / system er isolert og klargjort for arbeid i samsvar med arbeidstillatelse / isolasjonserklæring.
 • Kontrollere og tilbakestille arbeidssted etter avsluttet arbeid.

Requirements

.

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

David Rudden
Key account Manager
david.rudden@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #24475