Metode Work Prep EIT – Hammerfest

Introduction

Work Location: Hammerfest
Duration:  ASAP – 30.06.23
Rotasjon: 14/21 dagFunction

• Engineering / Metode arbeid på E&IT faget
• Utarbeidelse av arbeidspakker
• Tett og godt samarbeid med prosjekt teamet
• Beskrive jobbene i arbeidspakkene på en slik måte at den blir utført på en sikker og god måte.
• Kunne ta ut nødvendig dokumentasjon – plot planer – 3D bilder etc.
• Kjennskap til kundens SAP

Requirements

Krav til utdannelse;
• Fagbrev innen et E&IT fag, eller annen relevant erfaring

Krav til erfaring;
• Ha erfaring fra metode arbeid i tilsvarende oppgaver
• Erfaring med varmekabler
• Ha Construction erfaring fra offshore / onshore arbeid
• Gode data kunnskaper

Krav til kvalifikasjoner;
• Construction Metode erfaring
• Liker å jobbe i team
• Gode engelsk og norsk kunnskaper

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Cato Helle
Key Account Manager
cato.helle@dovregroup.com
#LI-CH1


Location

ID

Job ID: #29613