Metodeingeniør – Bergen eller Stavanger

Introduction

Work Location: Bergen eller Stavanger
Duration: 01.08.2022 – 04.08.2024

Function

 • Utarbeide installasjonsfilosofi i våre ulike oppdrag
 • Assistere installasjonsleder på land med metodestøtte for installasjonene
 • Gi innspill til plan for etablering av logiske sekvenser i prosjektplaner
 • Utarbeide en metodebeskrivelse/ metodedokument som beskriver installasjon- og gjennomføringsmetode for oppdraget/prosjektet
 • Ivareta sikker og effektiv installasjon og overlevering/idriftsettelse
 • Ivareta riktig seksjonering av større objekter som strukturer og rørseksjoner for optimal installasjon
 • Beskrivelser for innløfting og håndtering av større utstyrspakker/enheter
 • Filosofi for systeminndeling og overlevering av områder og delsystemer/systemer til kunden
 • Sikre god forankring av filosofien i kundes driftsorganisasjon for å ivareta et godt samarbeid og god felles gjennomføring av de valgte løsninger
 • Tett samarbeid med kundens driftsorganisasjon offshore, samt engineering for å utvikle gode løsninger på tie-ins til eksisterende systemer
 • Bidra til å definere aktiviteter som er stansavhengige
 • Etablere grunnlag for plansekvenser i alle prosjektfaser, fra engineering og frem til områder og systemer blir overlevert kunden

Requirements

 • MSc/BSc innenfor relevant fagretning
 • Relevant erfaring og/eller tilleggsutdannelse kan kompensere for manglende formell høyere utdanning
 • Norsk muntlig og skriftlig
 • Gode evner til å kommunisere med andre mennesker, skriftlig og muntlig
 • Målrettet og systematisk
 • God faglig og tverrfaglig forståelse
 • Gode kommunikasjonsevner mot interne- og eksterne kunder på norsk og engelsk
 • Analytisk og løsningsorientert

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andreas Rød
Recruiter
andreas.rod@dovregroup.com


Location

ID

Job ID: #27660