Økonomicontroller – Oslo

Introduction

Estimert omfang er inntil 100% stilling

Ønsket oppstart er snarest mulig.

Varighet av oppdraget er frem til 1. september 2024, med opsjon på 1 + 1 år.

Function

 • Etablere og vedlikeholde system for kostnadsstyring i prosjektet, inkl. prosjektets totalkostmodell.
 • Implementere og gjennomføre effektiv og proaktiv kostnadsstyring i prosjektet
 • Utarbeide overordnet rammeverk for kostoppfølging i prosjektet
 • Påse at det jobbes likt med økonomioppfølging på tvers i prosjektet
 • Utarbeide analyser og beslutningsunderlag relatert til kostnaden på prosjektets leveranser og kontraktertil prosjektledelsen
 • Presise analyser og rapportering av delprosjektets budsjetter og prognoser
 • Ansvarlig for at delprosjektet etterlever Kundens krav til økonomirapportering
 • Bistå i vurdering av kostnadskonsekvenser for prosjektendringer som er til behandling og sikre implementering av godkjente prosjektendringer i prosjektets styringsramme og budsjett
 • Kostnadsoppfølging av prosjektets kontrakter og leverandører, inkludert analyse av konsekvenser ved endringer og etterfølgende implementering
 • Bistå med innføring av økonomi og kontrakt i PIMS365/Omega

Requirements

 • Relevant høyere utdanning, fortrinnsvis på masternivå
 • Erfaring fra større prosjekter
 • Minimum 10 års erfaring fra byggherreorganisasjon, rådgiver- eller entreprenørbransjen.
 • Erfaring fra byggherreorganisasjon blir spesielt vektlagt
 • God kjennskap til og erfaring med prosjektstyringsverktøy med fokus på tids- og kostnadsoppfølging
 • Ønskelig med erfaring fra Agresso og PIMS365
 • Fordel med erfaring fra offentlig forvaltning
 • Inngående kjennskap til verktøy, systemer og prosedyrer innenfor budsjettering og kostnadsstyring av store prosjekter
 • Må kunne kommunisere godt på norsk
 • Du tar ansvar for helheten
 • Du tar initiativ og jobber selvstendig
 • God til å planlegge, gjennomføre og prioritere
 • Resultatorientert, initiativrik og selvstendig
 • Pragmatisk og løsningsorientert
 • Analytisk, strukturert, og dyktig til å kommunisere kompliserte problemstillinger på mottakerens premisser
 • Relasjonsbygger med evne til å finne nye løsninger på nye problemstillinger
 • Meget gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Andrea Reinertsen
Recruiter
andrea.reinertsen@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #27741