Omgevingscoördinator WarmtelinQ – Regio Den Haag

Function

In algemene zin is de omgevingscoördinator verantwoordelijk voor het omgevingsmanagement binnen 1 tot 3 gemeenten in de regio Leiden. De omgevingscoördinator is het gezicht en de contactpersoon voor de stakeholders in zijn gebied. De opgave is om in korte tijd inzicht te krijgen in alle doelgroepen: Bestuurlijk, NGO’s, burgers en bedrijven en (mogelijke) activisten. In contact met stakeholders wordt informatie opgehaald (eisen, randvoorwaarden, wensen etc.) en wordt zoveel mogelijk informatie gedeeld om stakeholders in staat te stellen voor hun belang op te komen. Deze informatie kan worden gebruikt om in samenwerking met andere teamleden (bv techniek, vergunningen, zakelijk recht, communicatie) een strategie uit te werken. Een omgevingscoördinator hoeft niet alles zelf te doen, maar moet wel het overzicht hebben en regie voeren op de te volgen strategie.

De volgende activiteiten worden van de omgevingscoördinator verwacht:
· Opstellen omgevingsplan in samenwerking met de omgevingsanalist
· Ontwikkelen strategie en daaruit volgende gespreksagenda
· Voeren van gesprekken met stakeholders, al dan niet samen met collega uit andere discipline
· Verzamelen input stakeholders, toewerken naar gedragen oplossingen
· Opstellen, vullen en bijwerken omgevingsmonitor
· Afstemmen omgevingsactiviteiten met Omgevingsmanager, delen hoofdpunten, (gebiedsoverstijgende) issues etc.
· Samenwerking met andere disciplines: communicatie , vergunningen, zakelijk recht, techniek etc.

Requirements

· Ervaring binnen een (infrastructureel) project in een complexe omgeving met diverse stakeholders met uiteenlopende belangen
· Kennis van planologische procedures
· Ervaring in samenwerken met diverse projectdisciplines, waaronder techniek en communicatie;· Kennis van de principes van Strategisch Omgevingsmanagement
· Kennis van warmte is een pré
· In staat partijen met elkaar in contact te brengen zodat er een productieve dialoog ontstaat;
· Goed kunnen onderhandelen. In staat deals te sluiten;
· Een helicopterview hebben. In staat de situatie snel te overzien en bijzaken en hoofdzaken kunnen onderscheiden;
· Proactief en in staat verschillende inhoudelijke terreinen binnen het projectteam te betrekken en ervoor zorgen dat de output op tijd wordt geleverd;

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Roman Stepankov
Account Manager
roman.stepankov@dovregroup.com

Location

ID

Job ID: #23955