Operativ leder vedlikehold – Oslo

Introduction

Arbeidssted: Oslo
Oppstart: Snarest
Varighet 31.12.2023 med mulighet for forlengelse

Function

 • Ansvar for gjennomføring av planlagt og korrektivt vedlikehold utfra drifts- og kostnadshensyn
 • Sette overordnede mål for avdelingen og sikre involvering av medarbeidere slik at målene nås
 • Påse at avdelingen følger gjeldende regler og retningslinjer iht. styringssystem og instrukser
 • Sikre at krav til kvalitet, sikkerhet og vogntilgjengelighet ivaretas
 • Bidra til at sikkerheten og kvaliteten for produksjonsenheten kontinuerlig forbedres
 • Overordnet ansvar for optimalisering og kompetanseutvikling av verkstedets personale
 • Ansvarlig for å utarbeide produksjons- og skiftplaner i samarbeid med ressurskoordinator
 • Utarbeide budsjett for avdelingen i samarbeid med verkstedsjef
 • Standardisere arbeidsmetoder på tvers av skiftene
 • Øke effektiviteten gjennom å identifisere og gjennomføre forbedringstiltak ved bruk av Lean

Requirements

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning innen ledelse, elektro, maskin, logistikk eller lignende
 • Lang erfaring kan kompensere for manglende formell bakgrunn
 • Ledererfaring fra lignende virksomhet
 • Solid kjennskap til vedlikehold og vedlikeholdssystemer
 • Gode ferdigheter i bruk av databaserte støttesystemer
 • Prosjekterfaring
 • Evne til å tolke kontrakter
 • I tillegg til gode kommunikasjonskunnskaper i norsk, ønsker vi deg som i tillegg behersker engelsk på teknisk nivå. Spanskkunnskap vil være en fordel.

Ønskede egenskaper:

 • Evner å tenke helhetlig på tvers av avdelinger og områder
 • Erfaring fra endringsledelse og transformasjon
 • Evner å skape et fundament for kulturendring
 • Kunne sette krav og ikke minst følge dem opp via prosesskonfirmering samt standardisere arbeidsoppgaver på tvers av avdelinger og skift
 • Erfaren i bruk av Lean verktøy i praksis, og ikke bare i teorien
 • Du er en synlig leder som anser «Shop Floor Management» som en naturlig del av din lederstil
 • Du sikrer at krav til kvalitet, sikkerhet og vogntilgjengelighet ivaretas
 • Du er samhandlende og tålmodig
 • Stor gjennomføringsevne
 • Stor gjennomslagskraft
 • Ikke konfliktsky
 • Tar tak i problemstillinger og løser dem
 • Skal se individet og få folk involvert, motivert og engasjert (Både ledere og medarbeidere)
 • Tung erfaring innenfor personalansvar av produksjonspersonell
 • Erfaring fra større produksjonsvirksomhet
 • Skal kunne lede ledere og deres folk (Driftsledere, stedfortredere, fagarbeidereErfaring i å implementere prosesser og prosedyrer. Samt evne til etterfølgende at prosess konfirmere
 • Lean erfaring eller tilsvarende for å håndtere kontinuerlige forbedringer

Offer

Dovre Group is an equal opportunity employer. We encourage applications from anyone meeting the requirements for this position.

Information

For more information about the position above or working for Dovre Group, please contact:

Vilde Fjeldstad
Recruiter
vilde.fjeldstad@dovregroup.com
#LI-VF1

Location

ID

Job ID: #30046